שם הקורס: אוכלוסיות מיוחדות: בריאות הצבא והאוכלוסייה הערבית

מרצה: ד"ר סלמאן זרקא

מספר קורס: 286.4540

הקורס ינתן במסגרת של הרצאות פרונטליות כאשר חלק מההרצאות ינתנו ע"י המרצים וחלק אחר יינתן ע"י הסטודנטים כחלק מהמטלה של הקורס.

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לתחומים ייחודיים בבריאות הציבור בישראל. הקורס עוסק בשתי אוכלוסיות ייחודיות במדינת ישראל, האחת היא חיילי צה"ל והשנייה היא האוכלוסייה הערבית.