מידע למועמדים לתואר שני

תקופת הרישום לשנה"ל תשפ"ב תתחיל בתאריך 17/01/21 ותסתיים עבור תכנית ניהול מערכות בריאות ב- 30/05/21. ביתר תכניות הלימוד תסתיים ב- 30/06/21.

ראש בית הספר – פרופ' שירה זלבר שגיא

יו"ר ועדת מ"א – פרופ' ענת גסר-אדלסבורג

חדש – רופאים הנמצאים בהתמחות ולומדים במסלול מחקרי – התיזה יכולה לשמש כחלופה לעבודה במדעי היסוד.

מטרת הלימודים

בריאות הציבור הינה משאב מרכזי של חברה פעילה ומתפתחת, ושמירה על בריאות הציבור במובן הרחב ביותר הינה בסיס חיוני לכל מדינה וחברה. כיום מכירים בגורמים התנהגותיים, חברתיים, סביבתיים, ביולוגיים, גנטיים, ארגוניים, מדיניים וכלכליים כמשפיעים על מצב הבריאות של פרטים ואוכלוסיות. מכאן שפעילות לקידום בריאות הציבור צריכה לכלול לא רק פיתוח אמצעי אבחון וטיפול במסגרות רפואיות אלא בעיקר פיתוח סביבה וחברה, התומכת באיכות חיים גבוהה.

בית הספר לבריאות הציבור הינו מסגרת רב- תחומית להכשרת אנשי מקצוע אשר יהיו מסוגלים להתמודד עם מגוון והיקף הידע הקיים ועם מערכות משתנות, בעלות גוון עיוני, מעשי ותוכני.

 • בבית הספר 7 התמחויות במסגרת הלימודים לתואר  MPH- Master in Public Health: 
 1.  בריאות הקהילה
 2. קידום בריאות
 3. אפידמיולוגיה
 4. מנהל מערכות בריאות
 5. שירותי בריאות נפש
 6. ביוסטטיסטיקה
 7. בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית

 

 • בביה"ס תכנית לימודים בניהול מערכות בריאות המעניקה תואר MHA - Master in Health Administration
 • בביה"ס תכנית לימודים בתזונה, בריאות והתנהגות המעניקה תואר MAN – Master in Applied Nutrition
 • בביה"ס מסלול משולב (MD,MPH / MHA) לסטודנטים לרפואה
 • בביה"ס תכנית בינלאומית לתואר שני במנהל מערכות בריאות   HEALTH SYSTEMS ADMINISTRATION AND GLOBAL HEALTH LEADERSHIP

 

פירוט תכניות ההתמחות

בריאות הקהילה - MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-21-01)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-21-02)

ראש תכנית ההתמחות:  ד"ר מאיה פלד רז

ניתן ללמוד את התוכנית ביום לימודים אחד בשבוע.

מהן  חובותיה של המדינה כלפי בריאות הציבור ומה הן  גבולות סמכויותיה? מהם  הכללים שאמורים להנחות את קביעת והפעלת מדיניות בריאות הציבור בישראל? כיצד מחליטים על הפעלתן של תוכניות התערבות או סקר? מה הם מטרותיה של רפואת הקהילה וכיצד ניתן להשיגן באופן המיטבי? האם המדינה יכולה לחייב אדם להימצא בבידוד? להתחסן? לעטות מסכה?

שאלות אלו ואחרות נידונות ומקבלות מענה במסגרת תכנית הלימודים בבריאות הקהילה.

ההתמחות מספקת לתלמידיה כלים להבנת שירותי הבריאות בקהילה, להפעלתם ולפיתוחם, תוך התמקדות בתחומים שלהלן: מדיניות בריאות הציבור ברמה העולמית, הלאומית והמקומית, מדיניות חיסונים, ניטור מצבי בריאות ומחלה,  בריאות האם והילד, מחלות מדבקות והיבטים אתיים וחוקיים של בריאות הציבור.

 

קידום בריאות - MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית - תזה (286201-21-07)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-21-08)

ראש תכנית ההתמחות: פרופ' ענת גסר-אדלסבורג

ניתן ללמוד את התכנית ביום לימודים אחד בשבוע.

קידום בריאות הנו תהליך רב מערכתי המאפשר הן לפרט והן לאוכלוסייה  להגדיל את שליטתם על מצב בריאותם ולשפרו באמצעים מגוונים.

קידום הבריאות מאפשר רווחה גופנית ונפשית, שיפור יכולות הפרט והחברה ומתן בריאות כוללת מיטבית. הדרך הטובה ביותר לקידום הבריאות הינה באמצעות העצמת הפרט והקהילה, שינוי מדיניות ורתימת גופים שונים לחשיבה ופעילות משותפת לשיפור בריאות האוכלוסייה.

קידום בריאות של אוכלוסיות שונות מתבסס על העקרונות הבאים:

 1. התייחסות  כוללנית לאורך שדירת החיים ולא ממוקדת באוכלוסיית חולים.
 2. תפיסה אקולוגית הדוגלת ביצירת סביבה המאפשרת בריאות מרבית לאוכלוסייה.
 3. שימוש באסטרטגיות מגוונות  לעידוד בריאות (תקשורת, חינוך, חקיקה, הקצאת משאבים, שינויים ארגוניים, פיתוח קהילתי).
 4. העצמה ברמת הפרט והקהילה.

קידום בריאות  הינו פעילות חברתית ובריאותית, המופעלת באמצעות בנית מדיניות ציבורית  תומכת בריאות, בנית סביבה תומכת בריאות, בנית מיומנויות אישיות, חיזוק הפעילות הקהילתית והכוונה של שירותי הבריאות לקהילה ולמניעה. בתכנית יוכשרו מומחים בתכנון, הפעלה והערכה של תכניות קידום בריאות בכל האסטרטגיות. ההכשרה תכלול גם התנסות בקהילה מותאמת למטרות התכנית.

ההתמחות לקידום בריאות מיועדת לבעלי תואר ראשון ממדעי החברה, החיים והרפואה, המתעניינים בבריאות הציבור ומבקשים לעסוק בקידום בריאות במערכות כמו: מערכת הבריאות, מערכת החינוך, מערכות ציבוריות ופרטיות (הייטק, תעשיה ) ועוד.

בוגרי ההתמחות "מקדמי הבריאות" יוכלו להשתלב במערכות השונות ולתרום מהידע והמיומנות שלהם לקידום תכניות מקדמות בריאות במערכת הבריאות, החינוך, ובמוסדות ציבוריים ופרטיים שונים.

תואר זה מוכר לדיאטנים ע"י משרד הבריאות לצורכי שכר

 

אפידמיולוגיה – MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-21-04)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-21-05)

ראש תכנית ההתמחותד"ר גלית ויינשטיין

ניתן ללמוד את התכנית ביום לימודים אחד בשבוע.

האפידמיולוגיה היא המדע הבסיסי ביותר בתחום בריאות הציבור.  מטרתה לזהות את המקור ולאתר את הגורמים למחלות ולמצבי בריאות שונים בקהילה.

בהתמחות באפידמיולוגיה הסטודנטים רוכשים ידע תיאורטי ומעשי בתכנון וביצוע מחקרים, בהערכת שירותי בריאות והתערבויות לקידום בריאות, בגילוי מוקדם של מחלות, בניהול סיכונים בבריאות ועוד.

בהתמחות מוצעים קורסי בחירה המאפשרים הכרות עם תוצאי בריאות מגוונים כגון מחלות לב, סרטן, בריאות האישה . קורסים נוספים יתמקדו בגורמים גנטיים, סביבתיים ובאורחות חיים ובהקשרם למצבי בריאות וחולי. 

בתקופה בה האנושות מתמודדת עם תחלואה בנגיף חדש ולא מוכר- הקורונה SARS-CoV-2, ובעידן בו התפתחויות טכנולוגיות מאפשרות גישה למידע רפואי רב, יש צורך גובר באפידמיולוגים.

הכלים הנרכשים במסגרת ההתמחות יאפשרו העמקה בהבנת מחקרים, השתלבות בקבוצות מחקר, במכוני מחקר, מוסדות רפואיים ובאקדמיה.

תואר זה מוכר לדיאטנים ע"י משרד הבריאות לצורכי שכר

 

מנהל מערכות בריאות – MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-21-09)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-21-10)

ראש תכנית ההתמחותד"ר מיה נגב

 

התכנית נלמדת ביום בשבוע – יום חמישי.

בתכנית של מינהל מערכות בריאות ניתן להתקבל לשנה א' רק למסלול ללא תיזה.  בהתאם לדרישות הציונים, ניתן לעבור למסלול תיזה בסוף סמסטר א' ובסוף שנה א'

ההתמחות במינהל מערכות בריאות שמה דגש על לימוד וחקר תהליכי קבלת החלטות והתווית מדיניות במערכות בריאות ציבוריות, בארץ ובעולם. תלמידי ההתמחות נחשפים לאופן שבו תחומים שונים - כלכלי, רגולטורי, משפטי, ניהולי, ציבורי, חברתי, אתי וכד' - משפיעים על היכולת לנהל ולשפר את תפקודן של מערכות בריאות בראיית מאקרו. ההתמחות  מיועדת לעובדי מערכת הבריאות ולמעוניינים להתמחות בתחומי מדעי החברה ובריאות הציבור, המעוניינים לרכוש כלים תיאורטיים ומעשיים, אשר יאפשרו להם להשתלב ולהתקדם במערכת הבריאות בישראל ובשלוחותיה השונות בתפקידים העוסקים בהתווית ויישום מדיניות, ארגון וניהול.

 

שירותי בריאות נפש - MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-21-18)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-21-19)

ראש תכנית ההתמחותפרופ' שרון שניטמן

ניתן ללמוד את התכנית ביום לימודים אחד בשבוע.

ההתמחות בבריאות הציבור עוסקת ברווחתם של תושבי המדינה ומקדמת את בריאותם. בריאות הנפש כאחד המרכיבים של בריאות הציבור, הינו תחום המתפתח באופן מתמיד. יחד עם זאת, עדיין קיים העדר של מגוון שירותי מניעה, קידום, ריפוי ושיקום מתואמים היטב. בריאות הנפש מציבה אתגרים רבים למומחים בבריאות ציבור הכוללים זיהוי גורמי סיכון, העלאת מודעות להפרעות נפשיות ויעילות הטיפול בהן, הסרת הסטיגמה הקשורה בקבלת הטיפול, ביטול פערים בבריאות הנפש ושיפור נגישות לשירותי בריאות הנפש לכל בני האדם, ובמיוחד בקרב אוכלוסיות המושפעות מכך באופן לא פרופורציונאלי.

 בגלל אתגרים בבריאות הציבור המוצבים ע"י בריאות הנפש, ישנה חשיבות מכרעת לאנשי המקצוע העתידיים בתחום של בריאות הציבור  בקבלת רקע משמעותי בנושאי בריאות הנפש. משמעות יצירת הספח לסטודנטים בתוכנית MPH בבריאות נפש קהילתית היא שתלמידי ביה"ס לבריאות הציבור יזכו בהבנה מעמיקה של בריאות הנפש, התנהגויות סיכון, ותחלואה נלווית של מחלות נפש ומחלות כרוניות וכיצד יש להתמודד עם אתגרי בריאות נפש אלה ברמת האוכלוסייה כולה. הספח יוקדש לחינוך הדור הבא של אנשי בריאות הציבור והמדענים אודות חשיבותה של בריאות הנפש, המיומנויות המיוחדות הדרושות על מנת לטפל בבעיות הציבור בתחום בריאות הנפש ושילוב של בריאות נפשית ופיזית.

חברי הסגל באים, בדרך כלל, מתחומי פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, רפואה חברתית והתנהגותית, אפידמיולוגיה, ניהול מערכות בריאות ומשאבי אנוש.

למידע נוסף אודות התכנית:  https://publichealth.haifa.ac.il/he/programs/mental-health

 

בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית – MPH:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-21-16)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-21-17)

ראש תכנית ההתמחותד"ר יונה אמסטר

ההתמחות מכשירה  אנשי בריאות ציבור בתחום של בריאות וגהות סביבתית תעסוקתית, גהותנים, אחיות תעסוקתיות  ורופאים המתמחים ברפואה תעסוקתית. זאת במטרה ליצור שפה משותפת מקצועית לבאים מרקעים שונים, כנאמני בריאות האוכלוסייה בכל הקשור להערכת איכות הסביבה או להערכת פגיעה עקב תנאי התעסוקה של אוכלוסיות עובדים שונות. הגישה הכללית להקניית ידע בתחומים אלו  מושתתת על הערכה והבנה אפידמיולוגית של גורמים אקטואליים בתחום הבריאות, הסביבה והעבודה, תוך דגש על מנגנונים, דרכי מניעה, גהות  וקבלת החלטות.

ההוראה תינתן ע"י צוות מורים בעלי התמחות בכל אחד מן הנושאים העיקריים: אפידמיולוגיה סביבתית/תעסוקתית, איכות האוויר, מים קרקע, הערכת סיכונים סביבתיים, עקרונות בריאות העובד, מחלות מקצוע תעסוקתיות, תקינות, בטיחות, ארגונומיה וגיהות תעסוקתית.

הצפי הוא שבוגרי ההתמחות יקלטו במגוון מקומות שבהם נדרש ידע מקצועי כזה, כגון – רשויות מקומיות, איגודיי ערים ותעשיה, משרדי ממשלה, חברות כלכליות, שירותי בריאות ומערכות.

 

ביוסטטיסטיקה – MPH: 

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-21-24)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-21-25)

ראש תכנית ההתמחות: ד"ר פבל גולדשטיין

ביוסטטיסטיקה  הינה הכלי המדעי הבסיסי בבריאות הציבור ובשטחי מדע נוספים, כגון רפואה, ביולוגיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה ועוד. הסטודנטים בתוכנית יוכשרו להבנה עמוקה במתודולוגיות סטטיסטיות ואנליטיות מתקדמות ושימוש בהן מתוך מטרה להרחיב את הידע ברפואה ולקדם את בריאות הציבור. 

במהלך התואר ירכשו הסטודנטים מיומנויות ביישום של שיטות אנליטיות רבות (למשל, למידת המכונות), יכולת התמודדות עם נתונים מורכבים במבנה וגם  ידע באפידמיולוגיה וברפואה. בוגרי התכנית יוכלו להשתלב כביוסטטיסטיקאים בחברות ביו-רפואה, ביו-טכנולוגיות, חברות תרופות, בריאות וביטוח,  מוסדות הממשלה ומחקר, כדי להפחית את נטל המחלה ולשפר את הטיפולים והרפואה. כמו כן, יכולות סטטיסטיות יישומיות מעלות סיכוי להתקבל לתוכניות דוקטורט במרבית תחומי המחקר.

למידע נוסף אודות התמחות: http://publichealth.haifa.ac.il/he/programs/biostatistics

 

תכנית לימודים בניהול מערכות בריאות – MHA: 

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-21-11)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-21-12)

ראש התכנית: פרופ' מאיר פוגטש

התכנית נלמדת ביום בשבוע – יום חמישי.

בתכנית של ניהול מערכות בריאות ניתן להתקבל לשנה א' רק למסלול ללא תיזה.  בהתאם לדרישות הציונים, ניתן לעבור למסלול תיזה בסוף סמסטר א' ובסוף שנה א'

התכנית לניהול מערכות בריאות מעניקה  רקע רחב ומעשי בתחומים הקשורים לניהול גופים וארגונים, ציבוריים ופרטיים, בכל הרמות, המהווים חלק ממערכת הבריאות בישראל. ייחודה של  התוכנית לניהול מערכות בריאות הוא בגישה כוללת, בין תחומית, המשלבת לימודי ניהול עם היבטי המדיניות, הארגון, הניהול העסקי והכלכלה שבהם, עם הדגשים חברתיים ובריאותיים-רפואיים והקשר למדעי החברה והסביבה. התכנית מיועדת לתלמידים בעלי רקע תיאורטי ומעשי בניהול ולמתעתדים לעסוק בתחומים אלה, אשר מעוניינים להעמיק את ידיעתם והבנתם בתחומי עיסוקם כיום, כמו גם לרכוש כלים לניהול מערכות מורכבות יותר בעתיד.

התכנית מוכרת על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ומהווה חלק מתכנית ההתמחות במנהל רפואי לרופאים.

 

תכנית לימודים בתזונה, בריאות והתנהגות – MAN:

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-21-14)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-21-15)

ראש התכנית: ד"ר רוני אלרן-ברק

התכנית נלמדת ביום לימודים אחד בשבוע – בשנה א' ביום ה' ובשנה ב' ביום ד'.

תזונה מאוזנת בהתאם לדרישות התזונתיות, תוך יישום של התנהגות תזונתית בריאה, הינה בעלת חשיבות רבה בשיפור איכות החיים ובמניעה ובטיפול במחלות שונות ובראשן המחלות הכרוניות המאפיינות את מאה השנים האחרונות. יש יתרון רב לדרכי התערבות המשלבות טיפול תזונתי עם התייחסות לממד ההתנהגותי, אישיותי, חברתי ומשפחתי של הפרט תוך בניית מערכות תמיכה ומוטיבציה. ייחודה של תכנית זו הוא בהתייחסות לצד ההתנהגותי והרגשי של התזונה, ולתפקיד אותו הוא ממלא הן באטיולוגיה, הן במניעה והן בטיפול.

מטרות התכנית העיקריות כוללות:

1. לימוד והבנה מעמיקה של ההתנהגות התזונתית במצבי בריאות וחולי לאורך מעגל החיים, במחלות כרוניות ובהפרעות אכילה.

2. הבנת התנהגות תזונתית בקרב אוכלוסיות מיוחדות.

3. הקניית יכולת הדרכה בתחום המשלב התנהגות תזונתית עם היבטים חברתיים, תרבותיים ופסיכולוגיים.

4. הקניית ידע נרחב הן ברמת המיקרו והן ברמת המאקרו לצורך תכנון, ביצוע והערכת מחקר והתערבויות בפרט ובקהילה בתחומי התנהגות תזונתית.

המרצים של התכנית הינם בעלי ידע והתמחות במדעי ההתנהגות, מדעי התזונה, מדעי החברה והשילוב ביניהם. מערך הלימודים משלב קורסי חובה ובחירה של בית הספר לבריאות הציבור וקורסי חובה ובחירה של התכנית. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתזונה והמסיימים יקבלו תואר שני בתזונה, בריאות והתנהגות - (MAN (Master in Applied Nutrition.

תנאי קבלה ייחודיים לתכנית: דיאטנים בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או מחו"ל במדעי התזונה בציון ממוצע של 82 לפחות. כמו כן, יוכלו להתקבל גם סטודנטים ללא ניסיון במקצוע, אשר זה עתה סיימו תואר ראשון במדעי התזונה. סטודנטים שטרם סיימו את הסטאז' יוכלו לשלב יציאה לסטאז' במהלך הלימודים (תתאפשר חופשה מלימודים), תוך תיאום עם ראש התכנית.

מספר התלמידים בתוכנית מוגבל. על כן תינתן קדימות למועמדים עם דרישות הקדם והכישורים הטובים ביותר.

תואר זה מוכר לדיאטנים ע"י משרד הבריאות לצורכי שכר.

 

תכנית בינלאומית לתואר שני במנהל מערכות בריאות - GLOBAL HEALTH SYSTEMS ADMINISTRATION AND GLOBAL HEALTH LEADERSHIP

מסלול לישראלים עם פרוייקט גמר (286201-21-21)

מסלול לתלמידי חו"ל עם פרוייקט גמר (286201-21-20)

ראשי התכניתפרופ' מנפרד גריןפרופ' ריצ'רד שוסטר

התכנית נלמדת בשפה האנגלית

התכנית נלמדת בשפה האנגלית.

התכנית  הבינלאומית  לתואר שני במנהיגות וניהול במערכת הבריאות העולמית של אוניברסיטת חיפה, נבנתה על מנת לספק לסטודנטים כלים  במנהיגות בריאות עולמית ולהכין את הסטודנטים לתפקידים ניהוליים במשרד הבריאות, עמותות וכן תפקידי מחקר בשירותי הבריאות.

התוכנית שמה דגש על האתגרים הקיימים בבריאות העולמית ובאופן ספציפי בבעיות רב תרבותיות בבריאות הציבור ובבריאות העולמית. התכנית מעניקה ידע והתנסות מודרכת במניעת מחלות, קידום בריאות, מדיניות ושירותי בריאות ומחקר. התכנית מספקת רמה גבוהה של מקצועיות, תקשורת וידע בנושאי בריאות הציבור והבריאות העולמית.

במסגרת תכנית הלימודים הסטודנט ירכוש את הרקע התיאורטי בבריאות הציבור ובמנהיגות בריאות והתכנית תאפשר לו ליישם את התיאוריה בשטח, תוך שימוש בקורסים התיאורטיים והמעשיים.

תכנית הלימודים  נמשכת שנה אקדמית אחת, ומקבילה לתוכנית המאסטר בארה"ב, אשר נלמדת לאורך שלושה סמסטרים, שמתחילים באוקטובר ומסתיימים בספטמבר בשנה שאחרי.

התוכנית היא בת 44 שעות לימוד, ונלמדת 3 ימים בשבוע. היא כוללת  קורסי חובה (חובת בית ספר), קורסי בחירה, סמינר מנהיגות, לימודי שדה וכן כתיבת פרויקט.

התכנית נלמדת בשפה האנגלית.

בסוף שנת הלימודים הסטודנט יקבל  תואר שני בבריאות הציבור- MPH.

מטרות התכנית:

 1. לספק כלים מעשיים להתמודדות עם בעיות רב- תרבותיות בבריאות הציבור ובבריאות העולמית.
 2. לספק התנסות מודרכת וממוקדת במניעת מחלות, קידום בריאות, מדיניות ושירותי בריאות ומחקר בבריאות העולמית.
 3. להכין סטודנטים לתפקידים ניהוליים במשרד הבריאות, עמותות ללא כוונות רווח, ארגוני עזר בזמני אסון וקבוצות תמיכה, וכן לתפקידי מחקר בשירותי בריאות.

התכנית מיועדת לסטודנטים מחו"ל, עולים חדשים וסטודנטים ישראליים אשר מעוניינים ללמוד בסביבה רב- תרבותית ייחודית, לקיים אינטראקציה עם מומחים במערכת הבריאות העולמית ולהשתלב כאנשי מקצוע בבריאות הגלובלית.

 

מסלול משולב (MD,MPH MHA) לסטודנטים לרפואה בפקולטה לרפואה בטכניון

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה

ראש ההתמחות/ תכנית: עפ"י המסלול הנבחר

* התכנית מיועדת לסטודנטים לרפואה בפקולטה לרפואה

מסלול אינטגרטיבי של לימודים למוסמך בבריאות הציבור, המשולבים בהליך ההכשרה של סטודנטים לרפואה, מאפשר לרופאים לעתיד שילוב יעיל ומקוצר להשגת ההתמקצעות הנדרשת. מסלול מסוג זה מוצע באוניברסיטאות רבות בעולם ובארץ.

מסלול ההכשרה המשותף הוא פתח ובסיס לשיתוף פעולה נרחב יותר בין בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה לבית הספר לרפואה בטכניון. מטרתו ניצול הדדי של המומחיות המקצועית הייחודית של כל מוסד להרחבת המגוון והאיכות של מסלולי הלימוד בשני המוסדות ולמתן מענה לסטודנטים מצטיינים שמעוניינים לשלב לימודים לתארים משני המוסדות.

הכרה הדדית בקורסים הנלמדים במוסד האחר תאפשר מספר קטן יותר של שעות לימוד (שש"ס) בהשוואה למסלול הרגיל ופטור מחלק מקורסי החובה לתואר המוסמך על בסיס קורסים בהיקף תכנים דומה  בפקולטה לרפואה.

עבודת התזה בבית הספר לבריאות הציבור תוכר ע"י הפקולטה לרפואה כעבודת גמר לתואר MD.

תנאי קבלה לתכנית:

 • ממוצע הציונים עד תום סמסטר א' שנה ג' ברפואה - 80
 • עמידה בדרישות לקבלת תואר ראשון במדעי הרפואה (ניתן יהיה לקחת קורסים נבחרים מהמסלול, בעיקר קורסי בחירה, גם לפני סיום התואר הראשון על מנת להקל על עומס הלימודים במסלול הרב שנתי) 
 • ציון 85 ומעלה בקורס אפידמיולוגיה ובקורס ביוסטטיסטיקה. ממוצע זה מהווה תנאי למסלול תזה בבית הספר לבריאות הציבור. המסלול המוצע כולל תזה ולכן יתקבלו רק מועמדים שעמדו בדרישה זו.

ניתן להירשם במסלול זה לאחת מהתמחויות/תכניות הבאות: אפידמיולוגיה, מנהל מערכות בריאות, ניהול מערכות בריאות, בריאות הקהילה, סביבה ותעסוקה וקידום בריאות. קורסי חובה ובחירה יהיו בהתאם לדרישות בית הספר בתכנית הנבחרת.

כדי להירשם לתכנית זו יש לבצע הפסקת לימודים של שנה מתכנית הלימודים בטכניון. זאת לאחר סיום החובות לתואר הראשון במדעי הרפואה (בין שנה שלישית לרביעית או בין רביעית לחמישית)

לא ניתן יהיה לקבל תואר מבית הספר לבריאות הציבור ללא אישור זכאות של תואר ראשון במדעי הרפואה.

 הלימודים יתפרסו על פני שנה (שני סמסטרים עם אפשרות להשלמות בסמסטר קיץ לפי הצורך).

ימי ההוראה בבית הספר לבריאות הציבור הם רביעי וחמישי. קורסי החובה הכלליים וקורסי חובת התכנית ילמדו בימים הללו.

הסטודנטים יוכלו להירשם לקורסי בחירה מחוגים אחרים באוניברסיטה, באישור ראש התכנית אליה יצטרפו,  בשאר ימות השבוע.

ימי השבוע שבהם לא ניתנים קורסים יוקדשו לעבודת התזה.

לפי מספר הסטודנטים תישקל הוספת קורס יישומי ייעודי לסטודנטים לרפואה במסלול זה באחד מהימים הנוספים.

אפשרות לבחור קורסי בחירה כלליים מכלל הקורסים למוסמכים הניתנים באוניברסיטה (מחלקה לביוסטטיסטיקה, משפטים, מנהל עסקים  וכו') באישור ראש ההתמחות/תכנית. 

תנאי הקבלה

בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל ממדעי הבריאות, החיים, הרווחה והחברה בציון ממוצע של 82 לפחות, ולא פחות מ-76 בכל אחד מחוגי הלימוד (כאשר מדובר במסלול דו-חוגי).

 • מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שני.
 • לבוגרים אשר לא למדו במהלך התואר הראשון שלהם קורסים בסוציולוגיה ו/ או קורס בסיסי בביולוגיה תידרשנה השלמות במקצועות אלו. ציון עובר בקורס השלמה- 80. קורסי ההשלמה אינם במניין שעות הלימודים לתואר.
 • בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, יידרשו לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת ע״י האוניברסיטה כתנאי לקבלתם ללימודים.

 

 • *בחינת מיון באנגלית בציון 80 ומעלה. מועדי הבחינה יתקיימו במועדים הבאים:

05.03.2021 בשעה 9:00

09.04.2021 בשעה 9:00

07.05.2021 בשעה 9:00

04.06.2021 בשעה 9:00

21.07.2021 בשעה 13:00 

ניתן לגשת לשני מועדי בחינה בלבד. חובה להצטייד בתעודת זהות. בבחינה מותר השימוש בספר מילון בלבד. חדרי הבחינה יפורסמו ביום הבחינה בלוח המודעות בבניין הראשי וכן, באתר האינטרנט של בית הספר לבריאות הציבור- כשבוע לפני מועד הבחינה. 

מועמדים בעלי צרכים מיוחדים (לקות למידה או לקות רפואית), אשר עשו אבחון באחד מהמכונים הבאים: https://nite.org.il/index.php/he/tests/matal-ela/matal/matal-diagnosis-centers.html

 

מתבקשים להעביר למזכירות ביה"ס אישור רשמי על הקלות שקיבלו במסגרת לימודי התואר הראשון, מהאוניברסיטה/ מכללה בה למדו. מועמדים שעשו אבחון במכון אחר צריכים להעביר גם את האבחון וגם את אישור ההקלות. מועדי בחינות אלה יעודכנו בהמשך.

*באם תמשך הקורונה ייתכנו שינויים במתווה המיונים כולל בחינה בזום או מטלה חלופית, עפ"י החלטת ביה"ס. 

 • מכתב המלצה אחד ממקום העבודה או מלימודים קודמים (למי שסיים בשלוש השנים האחרונות) אשר ישלח ישירות לבית הספר למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • ידע בסיס במערכות מידע ושימושי מחשב.
 • מועמדים יוזמנו לראיונות קבלה לפי דרישות ביה"ס.
 • מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה, כתנאי לזכאותו לתואר.
 • מספר התלמידים בתוכנית מוגבל. על כן יתקבלו קודם מועמדים עם דרישות קדם וכישורים טובים יותר.
 • בתכנית ניהול מערכות בריאות ובהתמחות במנהל מערכות בריאות ישנה דרישה של מינימום שנתיים ניסיון במקומות עבודה. בשאר התכניות וההתמחויות תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה.

העדפה מתקנת

בהמשך לקידום ערכי שילוב של אנשים עם מוגבלות בקהילה וזכותם לסיוע מהחברה בכך, נוהגת הפקולטה מדיניות העדפה מתקנת לגבי אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או פסיכיאטרית. לפיכך, מועמדים המתאימים להגדרה של אנשים עם מוגבלות פיזית, חושים או פסיכיאטרית, שאינם עומדים בתנאי הקבלה הפורמאליים של החוג אליו הגישו מועמדותם, אך עומדים בתנאי המינימום הכלל אוניברסיטאיים לקבלה, יהיו זכאים לפנות בכתב לוועדת הקבלה החוגית ולפרט את נימוקיהם לבקשתם. הוועדה תבחן כל בקשה לגופה ותהיה רשאית לקבל מידע נוסף מהמועמד/ת ולערוך ראיונות אישיים או קבוצתיים.

לאחר בחינת מכלול המידע הקשור למועמד/ת יכולתו/ה ומוגבלותו/ה, תחליט הוועדה אם לקבלו/ה, עם או ללא תנאי או לדחות את הבקשה. הוועדה תודיע על החלטתה בכתב למועמד/ת. שיעור המועמדים שהוועדה מוסמכת להחליט על קבלתם לא יעלה בכל מקרה על 5% מכלל הסטודנטים שהתקבלו לבית הספר באותה שנה. כמו כן, החלטה זו אינה מתייחסת למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הקבלה הפורמליים של החוג אליו נרשמו.

תהליך הרשמה

ההרשמה לביה"ס לבריאות הציבור תסתיים בתכנית ניהול מערכות בריאות ב 30/05/2021. ביתר תכניות הלימוד תסתיים ב 30/06/2021.

לאחר תאריכים אלו  לא תתקבלנה בקשות נוספות!

את ההרשמה ניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה בלינק הבא: http://harshama.haifa.ac.il/

האתר יפתח לרישום לשנת הלימודים תשפ"ב בתאריך 17/01/21!

מידע מפורט אודות אפשרות זו ניתן למצוא באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה-> הרשמה וקבלה-> מידע למועמדים.

במקביל לביצוע ההרשמה על הסטודנט למלא שאלון אישי למועמד .

את השאלון יש להעביר מיידית למזכירות ביה"ס לבריאות הציבור באמצעות מייל לגב' מריה ליברזון, מרכזת ביה"ס למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולכל המאוחר בתאריך סיום ההרשמה.

מבנה הלימודים

לבית הספר שני מסלולים, האחד כולל ביצוע עבודת גמר מחקרית (תזה) והשני כולל כתיבת פרויקט גמר או בחינת גמר (בתכנית MHA).

שעות הלימוד הן סה"כ 36 שעות לימוד שבועיות סימסטריאליות במסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה ו-42 שעות לימוד שבועיות סימסטריאליות במסלול עם פרויקט/בחינת גמר. תכניות הלימודים בכל ההתמחויות כוללות לימודי חובה לכלל בית הספר, לימודי חובה של כל תכנית והתמחות ולימודי בחירה. מתוך לימודי הבחירה יש ללמוד בין 4 ל-14 שעות מקורסי הבחירה של התכנית/ ההתמחות  ואת היתר ניתן ללמוד מכל קורסי בית הספר או קורסים אחרים מחוגים אחרים באוניברסיטה (עד 4 שש"ס), לאחר קבלת אישור מראש ההתמחות/ תכנית.

יש לכתוב עבודה סמינריוניות במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה ושתי עבודות סמינריוניות במסלול פרויקט/מבחן גמר. העבודות הסמינריוניות צריכות להיכתב במסגרת קורסי ההתמחות/ תכנית באופן אינדיבידואלי (עבודה ביחידים).

בשני מסלולי הלימוד לומדים בשנה א' כתיבה מדעית בהיקף של 0 שש"ס, כאשר חלק אינטגרלי מקורס זה הוא הדרכת ספרייה, שתתקיים במהלך הסמסטר הראשון ללימודים ובאחריות הסטודנט להשלימם (ציון השלים - 68).

במסלול הכולל כתיבת עבודת תזה חלה חובת השתתפות בקורס הדרכה לתזה בהיקף 2 שש"ס. במסלול הכולל כתיבת פרויקט גמר חלה חובת השתתפות בקורס הדרכה לעבודות גמר קליניות-מחקריות, בהיקף 2 שש"ס. 

משך הלימודים במסלול ללא תזה – שנתיים. במסלול תזה – שלוש שנים.

* ביה"ס רשאי לדרוש הצגת התזה בפורום של ביה"ס או של מגמת הלימוד.

תנאי מעבר משנה לשנה

 • ממוצע ציונים של 65 לפחות בשלושת קורסי החובה הבאים: ביוסטטיסטיקה, מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר א' ואפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב'.
 • מעבר לשנה שניה במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) מחייב:
 1. ממוצע ציונים של 85 לפחות בשלושת הקורסים הבאים: ביוסטטיסטיקה מחקרי, מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר א' ואפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב'.
 2. ממוצע 80 לפחות בציוני שנה א'
 3. ציון של לפחות 70 בכל אחד מהקורסים בשנה א'.
 4. כדי להתחיל שנה ב' במסלול מחקרי, יש להציג למרצה בקורס הדרכה לתיזה בשבוע הראשון של הסמסטר א', מסמך ובו אישור ראש התכנית/התמחות לנושא התיזה ולמנחה

סטודנטים שלא יעמדו בדרישות  אלה יועברו למסלול לימודים ללא תיזה.

רשימת בדיקה למועמדים

רשימת בדיקה למועמדים:

גיליון ציונים ותעודת תואר ראשון (דיפלומה או אישור זכאות לתואר למי שעדיין אין תעודה) - יש להעביר מסמכים מקוריים למדור להרשמה באגף למנהל תלמידים.

המלצה אחת וטופס שאלון למועמד - יש להעביר למזכירות בית הספר לבריאות הציבור באמצעות פקס, אי-מייל או דואר.

בחינת כניסה באנגלית - יש לגשת לבחינה באחד המועדים המתפרסמים על ידי בית הספר ועל ידי מדור רישום (באתר האוניברסיטה תחת "הרשמה וקבלה") ולעבור אותה בציון לפחות 80.

לפרטים נוספים ומעודכנים על התכנית, יש לפנות למזכירות ביה״ס: http://publichealth.haifa.ac.il/index.php/he/contact-us

או לאתר האינטרנט של בית הספר שכתובתו:

http://publichealth.haifa.ac.il/index.php/he/