תקופת הרישום לשנה"ל תשפ"ד תתחיל בתאריך 29/01/23 ותסתיים ב- 17.12.2023.

ראש בית הספר – פרופ' שירה זלבר שגיא

יו"ר ועדת מ"א – פרופ' ענת גסר-אדלסבורג

חדש – רופאים הנמצאים בהתמחות ולומדים במסלול מחקרי – התיזה יכולה לשמש כחלופה לעבודה במדעי היסוד.

בשנה"ל תשפ"ד 30% מהלימודים יתקיימו בזום

מטרת הלימודים

בריאות הציבור הינה משאב מרכזי של חברה פעילה ומתפתחת, ושמירה על בריאות הציבור במובן הרחב ביותר הינה בסיס חיוני לכל מדינה וחברה. כיום מכירים בגורמים התנהגותיים, חברתיים, סביבתיים, ביולוגיים, גנטיים, ארגוניים, מדיניים וכלכליים כמשפיעים על מצב הבריאות של פרטים ואוכלוסיות. מכאן שפעילות לקידום בריאות הציבור צריכה לכלול לא רק פיתוח אמצעי אבחון וטיפול במסגרות רפואיות אלא בעיקר פיתוח סביבה וחברה, התומכת בהתנהגות בריאות ומקדמת איכות חיים גבוהה.

בית הספר לבריאות הציבור הינו מסגרת רב- תחומית להכשרת אנשי מקצוע אשר יהיו מסוגלים להתמודד עם מגוון והיקף הידע הקיים ועם מערכות משתנות, בעלות גוון עיוני, מעשי ותוכני.

 • בבית הספר 8 תוכניות התמחות במסגרת הלימודים לתואר MPH- Master of Public Health*:
  1. בריאות הקהילה
  2. קידום בריאות
  3. אפידמיולוגיה
  4. מנהל מערכות בריאות
  5. פעילות גופנית מאמץ ובריאות
  6. בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית
  7. ביוסטטיסטיקה
  8. ביואתיקה ובריאות הציבור

*תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.

 • בביה"ס תכנית לימודים בניהול מערכות בריאות המעניקה תואר MHA - Master of Health Administration
 • בביה"ס תכנית לימודים בבריאות ציבור- תזונה, בריאות והתנהגות המעניקה תואר MAN – Master of Applied Nutrition
 • בביה"ס תוכנית בינלאומית לתואר שני בבריאות הציבור המעניקה תואר MPH עם התמחות במנהל מערכות בריאות- HEALTH SYSTEMS ADMINISTRATION AND GLOBAL HEALTH LEADERSHIP

מבנה הלימודים

לבית הספר שני מסלולים:

 • מסלול א':  כולל 36 שעות שבועיות סמסטריאליות, כתיבת סמינריון אחד וביצוע עבודת גמר מחקרית (תיזה).
 • מסלול ב': כולל 42 שעות שבועיות סמסטריאליות, כתיבת שני סמינריונים וכתיבת עבודה מסכמת בתוכניות קידום בריאות, תזונה בריאות והתנהגות, ביוסטטיסטיקה, אפידמיולוגיה, קהילה, בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית, ביואתיקה, פעילות גופנית מאמץ ובריאות. עבודה מסכמת כוללת פיתוח רעיון למחקר על ידי סקירת ספרות רחבה, בנייה ופיתוח השערות מחקריות לשאלה מחקרית ותכנון מחקר מתאים. יתאפשר איסוף נתונים מינימאלי לפיילוט לבחינת כלי מחקר. בתוכניות מנהל מערכות בריאות וניהול מערכות בריאות יתקיים מבחן מסכם.
 • שעות הלימוד הן סה"כ 36 שעות לימוד שבועיות סמסטריאליות במסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה ו-42 שעות לימוד שבועיות סמסטריאליות במסלול עם פרויקט/בחינת גמר. העבודות הסמינריוניות צריכות להיכתב במסגרת קורסי ההתמחות/תוכנית באופן אינדיבידואלי (עבודה ביחידים).
 • תוכניות הלימודים כוללות לימודי חובה לכלל בית הספר, לימודי חובה של כל תוכנית//התמחות ולימודי בחירה. מתוך לימודי הבחירה יש ללמוד בין 4 ל-14 שעות מקורסי הבחירה של התוכנית ואת היתר ניתן ללמוד מכל קורסי בית הספר או קורסים מחוגים אחרים באוניברסיטה (עד 4 שש"ס), לאחר קבלת אישור מראש ההתמחות/תוכנית. 
 • הסטודנטים מחויבים במהלך הלימודים להשתתף בשני כנסים מדעיים הקשורים לנושא התוכנית שלהם ובאישור ראש התוכנית.  
 • בשני מסלולי הלימוד לומדים בשנה א' כתיבה מדעית* בהיקף של 2 שש"ס, כאשר חלק אינטגרלי מקורס זה הוא הדרכת ספרייה, שתתקיים במהלך הסמסטר הראשון ללימודים ובאחריות הסטודנט להשלימם (ציון מעבר בקורס - 80).
 • במסלול הכולל כתיבת עבודת תזה חלה חובת השתתפות בקורס "הדרכה לתזה", בהיקף 2 שש"ס.
 • במסלול הכולל כתיבת פרויקט גמר חלה חובת השתתפות בקורס "הדרכה לעבודות גמר", בהיקף 2 שש"ס. 
 • משך הלימודים במסלול ללא תזה – שנתיים. במסלול תזה – שלוש שנים.

בשנה א' לומדים יום אחד בשבוע (יום ה') בכל התוכניות/התמחויות הלימוד.

בשנה ב' לומדים יום לימודים אחד (ד' או ה' לפי תוכנית הלימודים) בכל התוכניות/ התמחויות.

*קורס זה אינו נספר במניין השעות לתואר

**ביה"ס רשאי לדרוש הצגת התזה בפורום של ביה"ס או של מגמת הלימוד.

תנאי מעבר משנה לשנה

*השלמת כל תנאי המעבר ממעמד "על תנאי" למעמד "מן המניין" (עבור הסטודנטים הרלוונטיים).

*מעבר לשנה שניה במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) מחייב:

 • ממוצע ציונים של 85 לפחות  בשלושת הקורסים הבאים: ביוסטטיסטיקה מחקרי, אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א' ואפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב'. 
 • ממוצע 80 לפחות בכל קורסי שנה א'.
 • ציון של לפחות 70 בכל אחד מהקורסים בשנה א'. 
 • כדי להתחיל שנה ב' במסלול מחקרי, יש להציג למרצה בקורס הדרכה לתיזה בשבוע  הראשון של הסמסטר א', מסמך ובו אישור ראש תוכנית לימודים לנושא התיזה ולמנחה.  
 • סטודנטים שלא יעמדו בדרישות  אלה יועברו למסלול לימודים ללא תיזה.

*במהלך הקורסים, בהם מוגשת עבודה/סמינריון כמטלת סיום, על פי שיקול המרצה וכן בסיום הגשת פרוייקט הגמר/התיזה, תתכן בחינה בעל פה, עפ"י דרישות המרצים. 

פירוט תוכניות הלימוד ותוכניות ההתמחות

תוכניות התמחות במסגרת לימודים לתואר בבריאות הציבור (MPH)

 • בריאות הקהילה - MPH

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-23-01)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-23-02)

ראש תוכנית ההתמחות:  ד"ר גפן קליינשטרן

ניתן ללמוד את התוכנית ביום לימודים אחד בשבוע.

מהן  חובותיה של המדינה כלפי בריאות הציבור ומה הן  גבולות סמכויותיה? מהם  הכללים שאמורים להנחות את קביעת והפעלת מדיניות בריאות הציבור בישראל? כיצד מחליטים על הפעלתן של תוכניות התערבות או סקר? מה הן מטרותיה של רפואת הקהילה וכיצד ניתן להשיגן באופן המיטבי? האם המדינה יכולה לחייב אדם להימצא בבידוד? להתחסן? לעטות מסכה?

שאלות אלו ואחרות נידונות ומקבלות מענה במסגרת תוכנית הלימודים בבריאות הקהילה.

ההתמחות מספקת לתלמידיה כלים להבנת שירותי הבריאות בקהילה, להפעלתם ולפיתוחם, תוך התמקדות בתחומים שלהלן: מדיניות בריאות הציבור ברמה העולמית, הלאומית והמקומית, מדיניות חיסונים, ניטור מצבי בריאות ומחלה,  בריאות האם והילד, מחלות מדבקות והיבטים אתיים וחוקיים של בריאות הציבור.

 

 • ביואתיקה - MPH

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-23-28)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-23-28)

ראש תוכנית ההתמחות:  ד"ר עו"ד מאיה פלד-רז

ניתן ללמוד את התוכנית ביום לימודים אחד בשבוע.

מטרות התוכנית: קידום שילובה של החשיבה האתית והמשפטית בתהליכי קבלת החלטות מדיניות בריאות – ברמת השונות – החל ממדיניות טיפול פרטנית, עבור במוסדית וכלה ברגולציה שלטונית. במקביל מבקשת התוכנית, לקדם הבנה של השלכות אתיות ומשפטיות של תהליכי קביעת המדיניות על מערכת הבריאות, העובדים בה וצרכניה.

הלימודים בתוכנית משלבים היכרות מעמיקה עם מערכת הבריאות בישראל, מאפייניה וצרכיה הייחודיים, עם מושגי יסוד פילוסופיים, תיאוריות מוסר ועקרונות הביואתיקה ועם רגולציית הבריאות הישראלית – תוך מתן דגש לממשק בינהם ומתן כלים לשילובם בעבודת השטח.  

תוכנית מיועדת לכלל בעלי העניין בדיון ובעשייה האתית, הן ברמת הקליניקה והן ברמת המדיניות הציבורית: רופאים, אחיות, מטפלים פרה-רפואיים, אנשי בריאות הציבור, העוסקים במקצועות המשפט, הפילוסופיה, החינוך, במדיניות הציבורית, ועוד.

 

 • קידום בריאות - MPH

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית - תזה (286201-23-07)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-23-08)

ראש תוכנית ההתמחות: פרופ' ענת גסר-אדלסבורג

ניתן ללמוד את התוכנית ביום לימודים אחד בשבוע.

קידום בריאות הינו תהליך רב מערכתי המאפשר הן לפרט והן לאוכלוסייה  להגדיל את שליטתם על מצב בריאותם ולשפרו באמצעים מגוונים.

קידום הבריאות מאפשר רווחה גופנית ונפשית, שיפור יכולות הפרט והחברה ומתן בריאות כוללת מיטבית. הדרך הטובה ביותר לקידום הבריאות הינה באמצעות העצמת הפרט והקהילה, שינוי מדיניות ורתימת גופים שונים לחשיבה ופעילות משותפת לשיפור בריאות האוכלוסייה.

במהלך משבר הקורונה, רשויות הבריאות נדרשו לתת מענה בהנחיות שלהם לציבור, כיצד לשמר על אורח חיים בריא ופעיל גם בסיטואציה של חירום. קידום בריאות נותן כלים המתייחסים למצבים שונים לאורך שדירת החיים( כולל מצבים של משבר כגון הקורונה)  ולא ממוקדת רק  באוכלוסיית חולים.  גישת הקידום בריאות כוללת :

גישת הקידום בריאות כוללת :

התייחסות  כוללנית לאורך שדרת החיים ולא ממוקדת באוכלוסיית חולים.תפיסה אקולוגית הדוגלת ביצירת סביבה המאפשרת בריאות מרבית לאוכלוסייה.שימוש באסטרטגיות מגוונות לעידוד בריאות (תקשורת, חינוך, חקיקה, הקצאת משאבים, שינויים ארגוניים, פיתוח קהילתי).העצמה ברמת הפרט והקהילה.

קידום בריאות הינו פעילות חברתית ובריאותית, המופעלת באמצעות בניית מדיניות ציבורית  תומכת בריאות, בניית סביבה תומכת בריאות, בניית מיומנויות אישיות, חיזוק הפעילות הקהילתית והכוונה של שירותי הבריאות לקהילה ולמניעה. בתוכנית יוכשרו מומחים בתכנון, הפעלה והערכה של תוכניות קידום בריאות בכל האסטרטגיות. ההכשרה תכלול גם התנסות בקהילה מותאמת למטרות התוכנית.

ההתמחות לקידום בריאות מיועדת לבעלי תואר ראשון ממדעי החברה, החיים והרפואה, המתעניינים בבריאות הציבור ומבקשים לעסוק בקידום בריאות במערכות כמו: מערכת הבריאות, מערכת החינוך, מערכות ציבוריות ופרטיות (הייטק, תעשיה ) ועוד.

בוגרי ההתמחות "מקדמי הבריאות" יוכלו להשתלב במערכות השונות ולתרום מהידע והמיומנות שלהם לקידום תוכניות מקדמות בריאות במערכת הבריאות, החינוך, ובמוסדות ציבוריים ופרטיים שונים.

תואר זה מוכר לדיאטנים ע"י משרד הבריאות לצורכי שכר

 

 • אפידמיולוגיה - MPH

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-23-04)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-23-05)

ראש תוכנית ההתמחות: פרופ' גלית וינשטיין

ניתן ללמוד את התוכנית ביום לימודים אחד בשבוע.

האפידמיולוגיה היא המדע הבסיסי ביותר בתחום בריאות הציבור. מטרתה לזהות את המקור, ולאתר את הגורמים למחלות ולמצבי בריאות שונים בקהילה.

בהתמחות באפידמיולוגיה הסטודנטים רוכשים ידע תיאורטי ומעשי בתכנון וביצוע מחקרים, בהערכת שירותי בריאות והתערבויות לקידום בריאות, בגילוי מוקדם של מחלות, בניהול סיכונים בבריאות ועוד.

בהתמחות מוצעים קורסי בחירה המאפשרים הכרות עם תוצאי בריאות מגוונים כגון מחלות לב, סרטן, בריאות האישה. קורסים נוספים יתמקדו בגורמים גנטיים, סביבתיים ובאורחות חיים ובהקשרם למצבי בריאות וחולי. 

בתקופה בה האנושות מתמודדת עם תחלואה בנגיף חדש ולא מוכר- הקורונה SARS-CoV-2, ובעידן בו התפתחויות טכנולוגיות מאפשרות גישה למידע רפואי רב, יש צורך גובר באפידמיולוגים.

הכלים הנרכשים במסגרת ההתמחות יאפשרו העמקה בהבנת מחקרים, השתלבות בקבוצות מחקר, במכוני מחקר, מוסדות רפואיים ובאקדמיה.

תואר זה מוכר לדיאטנים ע"י משרד הבריאות לצורכי שכר

 

 • מנהל מערכות בריאות - MPH

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-23-09)

מסלול עם בחינת גמר (286202-23-10)

ראש תוכנית ההתמחות: ד"ר מיה נגב

התוכנית נלמדת ביום בשבוע – יום חמישי.

ההתמחות במינהל מערכות בריאות שמה דגש על לימוד וחקר תהליכי קבלת החלטות והתווית מדיניות במערכות בריאות ציבוריות, בארץ ובעולם. תלמידי ההתמחות נחשפים לאופן שבו תחומים שונים - כלכלי, רגולטורי, משפטי, ניהולי, ציבורי, חברתי, אתי וכד' - משפיעים על היכולת לנהל ולשפר את תפקודן של מערכות בריאות בראיית מאקרו. ההתמחות  מיועדת לעובדי מערכת הבריאות ולמעוניינים להתמחות בתחומי מדעי החברה ובריאות הציבור, המעוניינים לרכוש כלים תיאורטיים ומעשיים, אשר יאפשרו להם להשתלב ולהתקדם במערכת הבריאות בישראל ובשלוחותיה השונות בתפקידים העוסקים בהתווית ויישום מדיניות, ארגון וניהול.

 

 • פעילות גופנית, מאמץ ובריאות - MPH

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-23-26)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-23-27)

ראש תוכנית ההתמחות: פרופ' אורנה בראון אפל

קידום פעילות גופנית והתאמתה לאוכלוסיות מיוחדות הינה בעלת חשיבות עליונה בניהול מחלות שונות, הורדת גורמי סיכון לתחלואה, מניעת תחלואה ותמותה ושיפור איכות חיים. עם השנים נצבר ידע רב על הקשר בין פעילות גופנית לבריאות וחשיבות הפעילות הגופנית לבריאות הציבור.

מטרת התוכנית לפתח שדרת אנשי מקצוע בתחום האימון הגופני עם הכשרה אקדמית הולמת אשר יוכלו להוביל את נושא הפעילות הגופנית כחלק מאורחות חיים בריאים. התוכנית מחויבת למצוינות בהכשרת אנשי מקצוע מתחום האימון הגופני אשר יהיו עם ידע מעמיק בפיזיולוגיה של המאמץ ועם יכולת לפתח תוכניות התערבות מבוססות פעילות גופנית לאוכלוסיות מגוונות, כמו גם לסובלים מתחלואה כרונית כגון חולי לב, חולים עם פתולוגיות במערכת הנשימה ועוד. 

התמחות זו תאפשר לסטודנטים יישום מיידי בעבודתם היומיומית, ועשויה גם להעניק להם יתרונות בקריירה בעתיד.

 

 • בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית - MPH

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-23-16)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-23-17)

ראש תוכנית ההתמחות: ד"ר יונה אמסטר

תוכנית ההתמחות מכשירה  אנשי בריאות ציבור בתחום של בריאות וגהות סביבתית תעסוקתית, גהותנים, אחיות תעסוקתיות  ורופאים המתמחים ברפואה תעסוקתית. זאת במטרה ליצור שפה משותפת מקצועית לבאים מרקעים שונים, כנאמני בריאות האוכלוסייה בכל הקשור להערכת איכות הסביבה או להערכת פגיעה עקב תנאי התעסוקה של אוכלוסיות עובדים שונות. הגישה הכללית להקניית ידע בתחומים אלו  מושתתת על הערכה והבנה אפידמיולוגית של גורמים אקטואליים בתחום הבריאות, הסביבה והעבודה, תוך דגש על מנגנונים, דרכי מניעה, גהות  וקבלת החלטות.

ההוראה תינתן ע"י צוות מורים בעלי התמחות בכל אחד מן הנושאים העיקריים: רפואה תעסוקתית, אפידמיולוגיה סביבתית/תעסוקתית, איכות האוויר, מים קרקע, הערכת סיכונים סביבתיים, עקרונות בריאות העובד, מחלות מקצוע תעסוקתיות, תקינות, בטיחות, ארגונומיה וגיהות תעסוקתית.

הצפי הוא שבוגרי ההתמחות יקלטו במגוון מקומות שבהם נדרש ידע מקצועי כזה, כגון – רשויות מקומיות, איגודיי ערים ותעשיה, משרדי ממשלה, חברות כלכליות, שירותי בריאות ומערכות.

 

 • ביוסטטיטיקה - MPH

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-23-24)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-23-25)

ראש תוכנית ההתמחות: ד"ר פבל גולדשטיין

ביוסטטיסטיקה עוסקת ביישום של כלים סטטיסטיים בחקר רפואי, בריאות הציבור וביולוגיה. באמצעותה ניתן לענות על שאלות, כגון: "האם ניתן לנבא דיכאון מהפעלות יום-יומית של אדם?" , "האם ניתן לאבחן קורנה ממאפייני קול?" או "מהם סיכויי ההחלמה מסרטן?"

הדרישה למקצוע הביוסטטיסטי צפויה לגדול ב-34% במהלך עשר השנים הקרובות. במגזין Fortune, ביוסטטיסטיקה דורגה כתואר המתקדם המבוקש ביותר על פי נתוני שכר, התקדמות ושביעות רצון בעבודה. מיומנות בניתוח סטטיסטי היא אחת מהמיומנויות המבוקשת ביותר על פי הרשת החברתית LinkedIn.

המקצוע מהווה בסיס איתן למגוון אפשרויות תעסוקה, כולל עבודה מרחוק. התוכנית מתמקדת בהכשרת ביוסטטיסטיקאים/יות מרקע מולטידיסציפלינרי, לפענוח בעיות חישוביות מאתגרות בעולמות הרפואה והבריאות, כולל הקניית הבנה עמוקה במתודולוגיות מחקר רפואי ופיתוח מיומנויות לעבודה אנליטית בעזרת שיטות ביוסטטיסטיות מתקדמות.

במהלך התואר, אתם תרכשו מיומנויות ביישום להבנה מעמיקה בשיטות סטטיסטיות מתקדמות ותקבלו כלים לתכנון וניתוח מחקרים מבתי חולים, מחברות וסטרטאפים שעוסקים בבריאות דיגיטלית או בפיתוח טכנולוגיות רפואיות. על מנת לקבל תמונה מלאה בפרויקטים, תקבלו גם כלים מעולמות האפידמיולוגיה ושיטות המחקר.

אנו דואגים ליום שאחרי התואר. לכן, אתם מקבלים ליווי וצוברים ניסיון בעבודה מול לקוח כבר בשלב הלימודים.

בוגרי/ות התכנית יזכו לסיים את התואר עם ניסיון תעסוקתי ויוכלו להשתלב בחברות ביו-רפואה, ביו-טכנולוגיות, חברות תרופות, מוסדות ממשלתיות ועוד. כמו כן, תיפתח האפשרות להמשיך לתוכניות הדוקטורט.

למידע נוסף אודות ההתמחות: https://publichealth.haifa.ac.il/he/programs/mph/biostatistics

 

תוכנית לימודים בניהול מערכות בריאות- MHA

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-23-11)

מסלול עם בחינת גמר (286202-23-12)

ראש התוכנית: פרופ' מאיר פוגטש

התוכנית נלמדת ביום בשבוע – יום חמישי.

התוכנית לניהול מערכות בריאות מעניקה  רקע רחב ומעשי בתחומים הקשורים לניהול גופים וארגונים, ציבוריים ופרטיים, בכל הרמות, המהווים חלק ממערכת הבריאות בישראל. ייחודה של  התוכנית לניהול מערכות בריאות הוא בגישה כוללת, בין תחומית, המשלבת לימודי ניהול עם היבטי המדיניות, הארגון, הניהול העסקי והכלכלה שבהם, עם הדגשים חברתיים ובריאותיים-רפואיים והקשר למדעי החברה והסביבה. התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי רקע תיאורטי ומעשי בניהול ולמתעתדים לעסוק בתחומים אלה, אשר מעוניינים להעמיק את ידיעתם והבנתם בתחומי עיסוקם כיום, כמו גם לרכוש כלים לניהול מערכות מורכבות יותר בעתיד.

התוכנית מוכרת על ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ומהווה חלק מתוכנית ההתמחות במנהל רפואי לרופאים.

 

תוכנית לימודים בבריאות הציבור- תזונה, בריאות והתנהגות- MAN 

מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה (286201-23-14)

מסלול עם פרויקט גמר (286202-23-15)

ראש התוכנית: ד"ר רוני אלרן-ברק

התוכנית נלמדת ביום לימודים אחד בשבוע – בשנה א' ביום ה' ובשנה ב' ביום ד'.

תזונה מאוזנת בהתאם לדרישות התזונתיות, תוך יישום של התנהגות תזונתית בריאה, הינה בעלת חשיבות רבה בשיפור איכות החיים ובמניעה ובטיפול במחלות שונות ובראשן המחלות הכרוניות המאפיינות את מאה השנים האחרונות. יש יתרון רב לדרכי התערבות המשלבות טיפול תזונתי עם התייחסות לממד ההתנהגותי, אישיותי, חברתי ומשפחתי של הפרט תוך בניית מערכות תמיכה ומוטיבציה. ייחודה של תוכנית זו הוא בהתייחסות לצד ההתנהגותי והרגשי של התזונה, ולתפקיד אותו הוא ממלא הן באטיולוגיה, הן במניעה והן בטיפול.

מטרות התוכנית העיקריות כוללות:

לימוד והבנה מעמיקה של ההתנהגות התזונתית במצבי בריאות וחולי לאורך מעגל החיים, במחלות כרוניות ובהפרעות אכילה.הבנת התנהגות תזונתית בקרב אוכלוסיות מיוחדות.הקניית יכולת הדרכה בתחום המשלב התנהגות תזונתית עם היבטים חברתיים, תרבותיים ופסיכולוגיים.הקניית ידע נרחב הן ברמת המיקרו והן ברמת המאקרו לצורך תכנון, ביצוע והערכת מחקר והתערבויות בפרט ובקהילה בתחומי התנהגות תזונתית.

המרצים של התוכנית הינם בעלי ידע והתמחות במדעי ההתנהגות, מדעי התזונה, מדעי החברה והשילוב ביניהם. מערך הלימודים משלב קורסי חובה ובחירה של בית הספר לבריאות הציבור וקורסי חובה ובחירה של התוכנית. התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון בתזונה והמסיימים יקבלו תואר שני בתזונה, בריאות והתנהגות - (MAN (Master in Applied Nutrition.

תנאי קבלה ייחודיים לתוכנית: דיאטנים בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או מחו"ל במדעי התזונה בציון ממוצע של 82 לפחות. כמו כן, יוכלו להתקבל גם סטודנטים ללא ניסיון במקצוע, אשר זה עתה סיימו תואר ראשון במדעי התזונה. סטודנטים שטרם סיימו את הסטאז' יוכלו לשלב יציאה לסטאז' במהלך הלימודים (תתאפשר חופשה מלימודים), תוך תיאום עם ראש התוכנית.

מספר התלמידים בתוכנית מוגבל. על כן תינתן קדימות למועמדים עם דרישות הקדם והכישורים הטובים ביותר.

תואר זה מוכר לדיאטנים ע"י משרד הבריאות לצורכי שכר.

 

תוכנית בינלאומית לתואר שני בבריאות הציבור (MPH) עם התמחות במנהל מערכות בריאות

מסלול לישראלים עם פרויקט גמר (286202-23-21)

מסלול לתלמידי חו"ל עם פרויקט גמר (286202-23-20)

ראש התוכנית: פרופ' מנפרד גרין

התוכנית נלמדת בשפה האנגלית.

התוכנית  הבינלאומית  לתואר שני במנהיגות וניהול במערכת הבריאות העולמית של אוניברסיטת חיפה, נבנתה על מנת לספק לסטודנטים בסיס איתן וידע נרחב  במנהיגות בריאות עולמית וכן לאפיין את האתגרים הקיימים בבריאות עולמית. התוכנית הינה מיוחדת ומספקת רמה גבוהה של מקצועיות, תקשורת וידע בנושאי בריאות הציבור ובריאות עולמית.

מטרתה של התוכנית הינה להכשיר מנהיגים בבריאות עולמית.

במסגרת תוכנית הלימודים הסטודנט ירכוש את הרקע התיאורטי בבריאות הציבור ובמנהיגות והתוכנית תאפשר לו ליישם את התיאוריה בשטח, תוך שימוש בקורסים התיאורטיים והמעשיים.‏

תוכנית הלימודים  הבינלאומית נמשכת שנה אקדמית אחת, ומקבילה לתוכנית המאסטר בארצות הברית, אשר נלמדת לאורך שלושה סמסטרים, שמתחילים באוקטובר ומסתיימים בספטמבר בשנה שאחרי.

התוכנית היא בת 44 שעות לימוד, וכוללת  קורסי חובה (חובת בית ספר), קורסי התמחות, קורסי בחירה וכן כתיבת פרויקט והתנסות בשטח.

בסוף שנת הלימודים הסטודנט יקבל  תואר שני בבריאות הציבור- MPH.

מטרות התוכנית:

לספק כלים מעשיים להתמודדות עם בעיות רב- תרבותיות בבריאות הציבור ובבריאות העולמית.לספק התנסות מודרכת וממוקדת במניעת מחלות, קידום בריאות, מדיניות ושירותי בריאות ומחקר בבריאות עולמית.להכין סטודנטים לתפקידים ניהוליים במשרד הבריאות, עמותות ללא כוונות רווח, ארגוני עזר בזמני אסון וקבוצות תמיכה, וכן לתפקידי מחקר בשירותי בריאות.

לפרטים נוספים אנא בקרו באתר: http://globalhealthleadership.haifa.ac.il

תנאי הקבלה

תנאי קבלה ייחודיים בתוכנית לתזונה, בריאות והתנהגות (MAN)

 • בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או מחוץ לארץ במדעי התזונה בציון ממוצע של 82 לפחות.
  *ניתן לעשות סטאז' במהלך הלימודים, על ידי לקיחת חופשה לסמסטר או שניים.
  מספר התלמידים בתוכנית מוגבל. על כן יתקבלו קודם מועמדים עם דרישות קדם וכישורים הטובים ביותר.

תנאי קבלה ייחודיים להתמחות בפעילות גופנית מאמץ ובריאות (MPH)

 1. תואר ראשון באימון גופני, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה (מכללת וינגייט, מכללת גבעת וושינגטון, מכללת סמינר הקיבוצים, מכללת אוהלו, מכללת K).
 2. ממוצע הציונים בתואר הראשון 85 ומעלה.
 3. שיקולי ועדת קבלה וראיון או המלצות בהתאם לבקשת החוג. ראיון קבלה יתבצע על ידי סגל החוג לפיזיותרפיה.

תהליך הרשמה

ההרשמה לביה"ס לבריאות הציבור תסתיים ב17/12/23.

לאחר תאריך זה לא תתקבלנה בקשות נוספות!

את ההרשמה ניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה בלינק הבא: http://harshama.haifa.ac.il/  

האתר יפתח לרישום לשנת הלימודים תשפ"ג בתאריך 29/01/23!

מידע מפורט אודות אפשרות זו ניתן למצוא באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה-> הרשמה וקבלה-> מידע למועמדים.

במקביל לביצוע ההרשמה על הסטודנט למלא שאלון אישי למועמד. את השאלון יש להעביר מיידית למזכירות ביה"ס לבריאות הציבור באמצעות מייל לגב' מור קורצקי שילה, מזכירת הרשמה בבי"ס, למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לכל המאוחר בתאריך סיום ההרשמה. למייל זה יש לצרף המלצה אחת חתומה בידי הממליץ.

רשימת בדיקה למועמדים

 • גיליון ציונים ותעודת תואר ראשון (דיפלומה או אישור זכאות לתואר למי שעדיין אין תעודה) - יש להעביר מסמכים מקוריים למדור להרשמה באגף מנהל תלמידים.
 • המלצה אחת חתומה וטופס שאלון למועמד - יש להעביר למזכירות בית הספר לבריאות הציבור באמצעותThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

לפרטים נוספים ומעודכנים על התוכנית, יש לפנות למזכירות ביה"ס או לאתר האינטרנט של בית הספר שכתובתו: https://publichealth.haifa.ac.il/he/ .