מועמדים

עדכון חשוב

לאור משבר הקורונה, ומתוך רצון לסייע, לא יתקיימו השנה בחינות באנגלית, כפי שנעשה בימים כתיקונם כתנאי קבלה לתואר שני.

אנו שמחים לקבל אותך ללא תנאי הבחינה באנגלית. אולם, נבקש לציין כי במידה ולא נבחנת באנגלית או שלא עברת את הבחינה במועד א', תידרש/י להיבחן במועדים שיפורסמו על ידי האוניברסיטה כשהדבר יתאפשר. הינך מתבקש/ת לעקוב אחרי עדכונים בנושא כפי שימסרו מעת לעת.

במידה ולא ניתן יהיה להיבחן עד למועד הסמוך לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א, תינתן מטלה באנגלית בה נדרש לקבל ציון 80 לפחות. כאמור, זהו אינו תנאי קבלה אלה חלק מחובות התואר. אנו בטוחים שתהנה/תהני ותפיק/י את המירב מלימודיך אצלינו!

מאחלים שנת לימודים מוצלחת.

תואר שני

תואר שני

Master in Public Health

תואר שלישי

לימודים לקראת תואר שלישי - דוקטור בפילוסופיה ( Ph.D.)