תכנית התמחותבקידום בריאות

ראש תכנית ההתמחות - פרופ' ענת גסר-אדלסבורג

קידום בריאות הינו תהליך רב מערכתי המאפשר הן לפרט והן לאוכלוסייה  להגדיל את שליטתם על מצב בריאותם ולשפרו באמצעים מגוונים.

קידום הבריאות מאפשר רווחה גופנית ונפשית, שיפור יכולות הפרט והחברה ומתן בריאות כוללת מיטבית. הדרך הטובה ביותר לקידום הבריאות הינה באמצעות העצמת הפרט והקהילה, שינוי מדיניות ורתימת גופים שונים לחשיבה ופעילות משותפת לשיפור בריאות האוכלוסייה.

במהלך משבר הקורונה, רשויות הבריאות נדרשו לתת מענה בהנחיות שלהם לציבור, כיצד לשמר על אורח חיים בריא ופעיל גם בסיטואציה של חירום. קידום בריאות נותן כלים המתייחסים למצבים שונים לאורך שדירת החיים( כולל מצבים של משבר כגון הקורונה)  ולא ממוקדת רק  באוכלוסיית חולים.

גישת הקידום בריאות כוללת :

  • התייחסות  כוללנית לאורך שדרת החיים ולא ממוקדת באוכלוסיית חולים.
  • תפיסה אקולוגית הדוגלת ביצירת סביבה המאפשרת בריאות מרבית לאוכלוסייה.
  • שימוש באסטרטגיות מגוונות לעידוד בריאות (תקשורת, חינוך, חקיקה, הקצאת משאבים, שינויים ארגוניים, פיתוח קהילתי).
  • העצמה ברמת הפרט והקהילה.

קידום בריאות הינו פעילות חברתית ובריאותית, המופעלת באמצעות בניית מדיניות ציבורית תומכת בריאות, בניית סביבה תומכת בריאות, בניית מיומנויות אישיות, חיזוק הפעילות הקהילתית והכוונה של שירותי הבריאות לקהילה ולמניעה. בתוכנית יוכשרו מומחים בתכנון, הפעלה והערכה של תוכניות קידום בריאות בכל האסטרטגיות. ההכשרה תכלול גם התנסות בקהילה מותאמת למטרות התוכנית.

ההתמחות לקידום בריאות מיועדת לבעלי תואר ראשון ממדעי החברה, החיים והרפואה, המתעניינים בבריאות הציבור ומבקשים לעסוק בקידום בריאות במערכות כמו: מערכת הבריאות, מערכת החינוך, מערכות ציבוריות ופרטיות (הייטק, תעשיה) ועוד.

בוגרי ההתמחות "מקדמי הבריאות" יוכלו להשתלב במערכות השונות ולתרום מהידע והמיומנות שלהם לקידום תוכניות מקדמות בריאות במערכת הבריאות, החינוך, ובמוסדות ציבוריים ופרטיים שונים.