תכנית התמחותבקידום בריאות

ראש תכנית ההתמחות - פרופ' ענת גסר-אדלסבורג

קידום בריאות הינו תהליך המאפשר לאנשים להגדיל את שליטתם על מצב בריאותם ולשפרו.

העקרונות הבאים הינם הבסיס של קידום בריאות האוכלוסייה:

  • התייחסות כוללנית לאורך מעגל החיים למצבי סיכון ומניעה בשלבי הבריאות והחולי השונים. 
  • תפיסה אקולוגית הדוגלת ביצירת סביבה המאפשרת בריאות מירבית לאוכלוסייה
  • שימוש בשיטות רב תחומיות לעידוד בריאות (טכנולוגיה, תקשורת, חינוך, חקיקה, הקצאת משאבים, שינויים ארגוניים, פיתוח קהילתי, טיפול אישי ועוד).
  • העצמה ברמת הפרט והקהילה.

קידום בריאות הינה פעילות חברתית ובריאותית, המופעלת באמצעות בנית מדיניות ציבורית תומכת בריאות, בנית סביבה תומכת בבריאות, בנית מיומנויות אישיות, חיזוק הפעילות הקהילתית, והכוונה של שירותי הבריאות לקהילה ולמניעה. בתכנית זו יוכשרו מומחים בתכנון, הפעלה והערכה של תוכניות קידום בריאות בכל האסטרטגיות. ההכשרה תכלול גם עבודה מעשית.

מערך הלימודים משלב קורסי חובה כלל בית ספריים, קורסי חובה לתכנית, קורסי בחירה לתכנית וקורסי בחירה כלל בית ספריים המחולקים לאשכולות.

בוגרי התכנית יכולים להשתלב במערכות השונות ולתרום מהידע והמיומנות שלהם לקידום תוכניות מקדמות בריאות , במערכת החינוך, הבריאות ובמוסדות השלטון השונים.