Image
פלייר התכנית

ראש תכנית: ד"ר עו"ד מאיה פלד רז

מהי ביואתיקה?

ביואתיקה היא ענף של האתיקה הכללית, אשר מיישם תורות ועקרונות אתיים כלליים לבעיות הנוגעות לבריאות האדם, לבריאות הציבור ולכל תחומי מדעי החיים ומדעי הבריאות. המחקר בתחום זה עוסק בדילמות מכל שלבי החיים, דרך נושאים של אתיקה ביחסי מטפל-מטופל וכלה בסוגיות של צדק חלוקתי וקבלת החלטות מדיניות בבריאות הציבור.

למה ביואתיקה?

ביואתיקה הנה מרכיב עיקרי בכל עשייה טיפולית, קבלת החלטות מדיניות וכתיבת נהלים במערכת הבריאות, מחקר בריאות, והכשרת סטודנטים במקצועות הבריאות. ההכרה בחשיבות שילובה של חשיבה אתית והביקוש לבעלי הכשרה ייעודית בביואתיקה במערכת הבריאות בישראל, עולים משמעותית בשנים האחרונות, והודגשו עוד יותר בתקופת הקורונה. במקביל, עם התרחבות מערכי הייעוץ המשפטי במוסדות הבריאות השונים, עולה בשנים האחרונות הדרישה להכשרת משפטנים בנבכי מערכת הבריאות, ובמורכבויות האתיות הייחודיות העולות במסגרת מערכת זו.

מטרות התוכנית

קידום שילובה של החשיבה האתית בתהליכי קבלת החלטות מדיניות בריאות – ברמת השונות – החל ממדיניות טיפול פרטנית, עבור במוסדית וכלה ברגולציה שלטונית. במקביל מבקשת התוכנית, לקדם הבנה של השלכות אתיות ומשפטיות של תהליכי קביעת המדיניות על מערכת הבריאות, העובדים בה וצרכניה.

הלימודים בתוכנית משלבים

היכרות מעמיקה עם מערכת הבריאות בישראל, מאפייניה וצורכיה היחודיים, עם מושגי יסוד פילוסופיים, תיאוריות מוסר ועקרונות הביואתיקה ועם רגולציית הבריאות הישראלית – תוך מתן דגש לממשק בינהם ומתן כלים לשילובם בעבודת השטח.

קהל היעד של התכנית

התוכנית מיועדת לכלל בעלי העניין בדיון ובעשייה האתית, הן ברמת הקליניקה והן ברמת המדיניות הציבורית: רופאים, אחיות, מטפלים פרה-רפואיים, אנשי בריאות הציבור, העוסקים במקצועות המשפט, הפילוסופיה, החינוך, במדיניות הציבורית, ועוד.

האם אפשר לעבוד במהלך הלימודים?

בוודאי! הלימודים מתקיימים במתכונת של יום אחד בשבוע - מותאמים לסטודנטים וסטודנטיות עובדים/ות.

מוסמכי ומוסמכות התכנית

יקבלו כלים חיוניים למילוי איכותי של תפקידים רלוונטיים במערכת הבריאות, ובכלל זה:

  • נאמני אתיקה ואחראים על זכויות המטופל במוסדות בריאות.
  • יועצים משפטיים במוסדות בריאות.
  • מנהלי סיכונים בתחום הבריאות.
  • חברי ועדות אתיקה.
  • חברי ועדות הלסינקי.
  • עוסקים בתפקידי ניהול במערכת הבריאות (מנהל סיעוד, רפואה, עבודה סוציאלית וכו'),
  • בעלי תפקידים בחברות תרופות ותכשירים רפואיים ועוד.

מבנה התכנית

בוגרי ובוגרות התוכנית יקבל תואר MPH בהתמחות בביואתיקה ובריאות הציבור, בבית הספר לבריאות הציבור.

סטודנטים וסטודנטיות במסלול תיזה נדרשים ללמוד קורסים בהיקף של 36 שש"ס, בחלוקה הבאה:

14 שש"ס קורסי חובה של בית הספר 10 שש"ס קורסי חובת התמחות, 8 שש"ס קורסי בחירת התמחות, ו-4 שש"ס קורסי בחירה מכלל הקורסים בבית הספר.

סטודנטים וסטודנטיות במסלול ללא תיזה נדרשים ללמוד קורסים בהיקף של 42 שש"ס, בחלוקה הבאה:

10 שש"ס קורסי חובה של בית הספר 10 שש"ס קורסי חובת התמחות, 8 שש"ס קורסי בחירת התמחות, ו-14 שש"ס קורסי בחירה מכלל הקורסים בבית הספר.

תנאי הקבלה לתכנית

בוגרי ובוגרות תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל ממדעי הבריאות, החיים, הרווחה, והחברה בציון ממוצע של 82 לפחות, ולא פחות מ-76 בכל אחד מחוגי הלימוד (כאשר מדובר במסלול דו-חוגי).מכתב המלצה אחד ממקום העבודה או מלימודים קודמים (למי שסיים בשלוש השנים האחרונות) אשר ישלח ישירות לבית הספר למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. מועמדים יוזמנו לראיונות קבלה, לפי דרישות ביה"ס לבריאות הציבור .