בית הספר לבריאות הציבור

כתובת:

אוניברסיטת חיפה

שדרות אבא חושי 199

הר הכרמל, חיפה

ת"ד 3338

מיקוד 3103301

מיקום מזכירות בית הספר:

המזכירות נמצאת בבניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, קומה 4, חדרים 424, 425, 426

פקס:

04-8288637

ראש בית הספר

ראש בית הספר

פרופ' שירה זלבר שגיא
טל': 04-828-8671(58671)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מנהלנית בית הספר

מנהלנית בית הספר

גב' קרן וולקן
טל: 04-828-8675 (58675)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת בית הספר

מרכזת בית הספר

גב' מריה ליברזון
טל': 04-828-8597 (58597)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרכזת הרשמה ותוכניות בינלאומיות

מרכזת הרשמה ותוכניות בינלאומיות

גב' מור קורצקי שילה
טל': 04-824-0519 (52519)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

למידע נוסף