האוויר שאנו נושמים, המזון שאנו אוכלים, המים שאנו שותים ואף הכבישים בהם אנו נוהגים ושירותי הבריאות הניתנים – כולם בטוחים יותר בזכות מדיניות ותוכניות בריאות ציבור.

איומים בריאותיים מתמשכים כגון סרטן, מחלות לב, שבץ, דיכאון, תת תזונה, מלריה, איידס ומגיפות שפעת ממשיכים לרדוף את החברה שלנו, כפי שעושים שורה של התנהגויות בריאות, כגון עישון, השמנת יתר, אורח חיים יושבני וכן השפעות בריאותיות שליליות של דחק ועוני.

בית הספר לבריאות הציבור הוקם באוניברסיטת חיפה לפני 15 שנה בכדי לטפל ברווחתם של אזרחי מדינת ישראל ולקדם נושאי בריאות גלובליים הללו באמצעות למידה, גילוי ותקשורת.

בית הספר לבריאות הציבור פועל על פי המודל הסוציואקולוגי הדוגל בקשר בין הסביבה לבין הפרט בכל הרמות החברתיות, מהמשפחה עד רמת המדינה ומעבר. בריאות הציבור מתבסס על מדעי האפידמיולוגיה והחברה בכדי להבין בצורה טובה יותר את הגורמים המשפיעים על בריאות וכן כיצד למנוע מחלות.

בית הספר לבריאות הציבור מכשיר את הדור הבא של אנשי מקצוע בבריאות הציבור בישראל בתחומים של בריאות הקהילה, קידום בריאות, ניהול שירותי בריאות, בריאות סביבתית, גהות תעסוקתית, אפידמיולוגיה, ביוסטטיטיקה, ביואתיקה ובריאות הציבור, פעילות גופנית, מאמץ ובריאות והתנהגות תזונתית.

תכנית לימודים אקדמית בנויה כך שתכין את הסטודנטים לתפקידים במערכת הבריאות, התעשייה הרפואית, מוסדות מחקר ואקדמיה, ארגונים בינלאומיים וארגונים לא ממשלתיים ועוד.

מה הופך את בית ספרינו למיוחד?

בית הספר נוקט בגישה בינתחומית ומהווה צומת דרכים של ידע שבו רעיונות ואנשים מהמדעים הביולוגיים, פיסיים, חברתיים וניהוליים נפגשים.

בבית הספר מחקר אינטנסיבי, חלקו במרכזי המחקר המשויכים לבית הספר:  מרכז מחקר לתקשורת בריאות וסיכונים, מרכז מחקר להערכת תכניות התערבות לקידום הבריאות.

במסגרת המחקרים שואפים חוקרי ביה"ס לשפר את הרווחה הפיזית, הנפשית והחברתית של ישראל ושל הקהילה הגלובלית שלנו. מחקרים אלה בעלי השפעה משמעותית על מניעת מחלות, קידום של טיפול בחולה, קבלת החלטות מושכלת ואדמיניסטרציה באיכות גבוהה.

התכנית האקדמית

בבית הספר תכניות לתואר דוקטורט ולתואר שני בבריאות הציבור (MPH) במסגרת המסלולים הבאים: 

אפידמיולוגיה,  קידום בריאות,  בריאות הקהילה,  בריאות סביבתית וגהות תעסוקתית, ביוסטטיטיקה, ביואתיקה ובריאות הציבור, מינהל מערכות בריאות  ופעילות גופנית מאמץ ובריאות.

כן , יש תכניות לימודים בניהול מערכות בריאות (MHA), תוכנית בבריאות הציבור- תזונה בריאות והתנהגות (תזונה יישומית (MAN)) ותוכנית בינלאומית בשפה האנגלית בבריאות הציבור עם התמחות במנהל מערכות בריאות- MPH IN HEALTH SYSTEMS ADMINISTRATION AND GLOBAL HEALTH LEADERSHIP

בית הספר לבריאות הציבור חבר באיגוד בתי הספר לבריאות הציבור באיחוד האירופי - Association of Public Health Schools in the European Region