תכנית התמחותבבריאות סביבתית וגהות תעסוקתית

פלייר התכנית

ראש תכנית ההתמחות - ד"ר יונה אמסטר

תכנית ההתמחות תכשיר את אנשי בריאות הציבור בתחום של בריאות סביבתית ובריאות העובד, זאת במטרה להכשיר כוח אדם מקצועי, הבא מרקעים שונים, כנאמני בריאות האוכלוסייה בכל הקשור לפגיעה באיכות הסביבה או עקב תנאי התעסוקה של אוכלוסיות עובדים שונות. הגישה הכללית להקניית ידע בתחומים אלו תהיה מושתתת על הערכה והבנה אפידמיולוגית של בעיות (אקטואליות) בתחום בריאות הסביבה והעובד, תוך מתן דגש על מנגנונים ודרכי מניעה.

למי התכנית מתאימה?

- עובדים בתעשייה או במערכת הבריאות המבקשים להתקדם בקריירה

-המתעניינים בניהול בריאות העובד או בעבודה במרפאות תעסוקתיות

- המבקשים לדעת וללמוד יותר כיצד לשמור על המשפחה והקהילה מזיהומים סביבתיים

ההוראה ניתנת ע"י מיטב המרצים המובילים בתחומי אפידמיולוגיה סביבתית, איכות אויר, מים, קרקע, טיפול בשפכים, הכרת סיכונים סביבתיים והערכתם, עקרונות בריאות העובד, מחלות תעסוקתיות, תקינה, בטיחות וגהות.

מערך הלימודים בנוי משלושה מקבצים - מקבץ קורסי חובה של ביה"ס לבריאות הציבור (קורסי ליבה), מקבץ קורסי חובת התמחות ומקבץ קורסי בחירה מהיצע הקורסים של תוכנית ההתמחות והיצע קורסי הבחירה של ביה"ס.

ניתן ללמוד באחד מ-2 המסלולים: מסלול ללא תזה ומסלול עם תזה. 

הצפי הוא שבוגרי ההתמחות יקלטו במגוון מקומות שבהם נדרש ידע מקצועי כזה, כגון - רשויות מקומיות, אגודי ערים ותעשיה, משרדי ממשלה, חברות כלכליות, שרותי בריאות, מערכות בריאות ותקינה.