לבית הספר שני מסלולים, האחד כולל ביצוע עבודת גמר מחקרית (תזה) והשני כולל כתיבת פרויקט גמר.

שעות הלימוד הן סה"כ 36 שעות לימוד שבועיות סימסטריאליות במסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה ו-42 שעות לימוד שבועיות סימסטריאליות במסלול עם כתיבת פרויקט גמר. תכניות הלימודים בכל ההתמחויות כוללות לימודי חובה לכלל בית הספר, לימודי חובה של כל מגמה והתמחות ולימודי בחירה. מתוך לימודי הבחירה יש ללמוד בין 4 ל-14 שעות מקורסי הבחירה של המגמה/ ההתמחות (עפ"י מגמת הלימוד) ואת היתר ניתן ללמוד מכל קורסי בית הספר או קורסים אחרים מחוגים אחרים באוניברסיטה, לאחר קבלת אישור מראש המגמה/ תכנית.

יש לכתוב עבודה סמינריוניות במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה ושתי עבודות סמינריוניות במסלול פרויקט גמר. העבודות הסמינריוניות צריכות להיכתב במסגרת קורסי המגמה/ ההתמחות באופן אינדיבידואלי (עבודה ביחידים).

כן מחויבים הסטודנטים בהשתתפות בשני כנסים אקדמאים במהלך לימודיהם ובהדרכת ספרייה שתתקיים במהלך הסמסטר הראשון ללימודים ובאחריות הסטודנט להשלימם (ציון השלים – 68).

בשני מסלולי הלימוד לומדים בשנה א' כתיבה מדעית בהיקף של 0 שש"ס. במסלול הכולל כתיבת עבודת תזה חלה חובת השתתפות בקורס שיטות מחקר לתזה בהיקף 2 שש"ס. במסלול הכולל כתיבת פרויקט גמר חלה חובת השתתפות בקורס הדרכה לעבודות גמר קליניות-מחקריות, בהיקף 2 שש"ס. 

משך הלימודים במסלול ללא תזה – שנתיים. במסלול תזה – שלוש שנים.

* ביה"ס רשאי לדרוש הצגת התזה בפורום של ביה"ס או של מגמת הלימוד.