לבית הספר שני מסלולים, האחד כולל ביצוע עבודת גמר מחקרית (תזה) והשני כולל כתיבת פרויקט גמר או בחינת גמר (בתכנית MHA).

שעות הלימוד הן סה"כ 36 שעות לימוד שבועיות סימסטריאליות במסלול הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה ו-42 שעות לימוד שבועיות סימסטריאליות במסלול עם פרויקט/בחינת גמר. תכניות הלימודים בכל ההתמחויות כוללות לימודי חובה לכלל בית הספר, לימודי חובה של כל תכנית והתמחות ולימודי בחירה. מתוך לימודי הבחירה יש ללמוד בין 4 ל-14 שעות מקורסי הבחירה של התכנית/ ההתמחות ואת היתר ניתן ללמוד מכל קורסי בית הספר או קורסים אחרים מחוגים אחרים באוניברסיטה (עד 4 שש"ס), לאחר קבלת אישור מראש ההתמחות/ תכנית.

יש לכתוב עבודה סמינריוניות במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית- תזה ושתי עבודות סמינריוניות במסלול פרויקט/מבחן גמר. העבודות הסמינריוניות צריכות להיכתב במסגרת קורסי ההתמחות/ תכנית באופן אינדיבידואלי (עבודה ביחידים).

בשני מסלולי הלימוד לומדים בשנה א' כתיבה מדעית בהיקף של 0 שש"ס, כאשר חלק אינטגרלי מקורס זה הוא הדרכת ספרייה, שתתקיים במהלך הסמסטר הראשון ללימודים ובאחריות הסטודנט להשלימם (ציון השלים - 70).

במסלול הכולל כתיבת עבודת תזה חלה חובת השתתפות בקורס הדרכה לתזה בהיקף 2 שש"ס. במסלול הכולל כתיבת פרויקט גמר חלה חובת השתתפות בקורס הדרכה לעבודות גמר קליניות-מחקריות, בהיקף 2 שש"ס. 

משך הלימודים במסלול ללא תזה – שנתיים. במסלול תזה – שלוש שנים.

* ביה"ס רשאי לדרוש הצגת התזה בפורום של ביה"ס או של מגמת הלימוד.