על פי הנחיות הרשות ללימודים מתקדמים, הגשת הצעת התיזה מותנית בחתימת המנחה (או המנחים) עליה. מומלץ כי המנחה יבדוק את ההצעה המוכנה כאילו הוגשה לסקירתו כבוחן חיצוני, ויחתום עליה רק אם היה מאשר את ההצעה אילו הוגשה להערכתו. אורכה של הצעת תיזה לא יעלה על 15 עמודים.

עבודת המחקר

עבודת המחקר היא עבודה עצמאית באחריותו של הסטודנט ובפיקוחו של המנחה, שבא לידי ביטוי בהכוונת נושא המחקר, המתודולוגיה שלו, אופן ביצועו, הליך כתיבה ועד להגשת העבודה לשיפוט. מסמך זה מבהיר את הציפיות המרכזיות והכלליות ממועמד המבקש לכתוב תיזה. ציפיות אלה כוללות, בין
היתר:

  • חיפוש מקיף של חומרים ביבליוגרפים עדכניים באנגלית ובעברית וכתיבה בשפה מדעית ברורה, אינטגרטיבית ואיכותית.
  • איסוף וניתוח הנתונים הנדרשים.
  • התנהגות אתית.
  • ביצוע עבודת מחקר על פי רוב כרוך בעלויות (בהתאם לדרישות המחקר). אם לא הוסכם אחרת בין המנחה לסטודנט, עלויות המחקר חלות על הסטודנט. מוטב לברר בתחילת העבודה מהי העלות המשוערת ולהיערך לשם כך בהתאם. עם זאת, הרשות ללימודים מתקדמים מחזירה חלק מהוצאות ביצוע התיזה לסטודנט ומומלץ על פנייה של הסטודנט לרשות בנושא זה.

-כל שינוי עקרוני בהליך המחקר חייב להיעשות רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של המנחה.

 

הנחיות לכותבי תיזה לתואר שני - בעברית

הנחיות לכותבי תיזה לתואר שני - באנגלית

תקנון

נושאים ומנחים

מאגר תיזות