אוכלוסיות מיוחדות: בריאות הצבא והאוכלוסייה הערבית

אורחות חיים

אי שוויון בבריאות- המציאות אל מול האתגרים הניהוליים בהדבקת הפערים

אפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב

אפידמיולוגיה תזונתית

אפדימילוגיה סביבתית

ארגונים וניהולם

ביוסטטיסטיקה ג'

ביוסטטיסטיקה ד'

ביוסטטסטיקה למתקדמים (ב')

בריאות ורפואה מושגי יסוד – קורס השלמה

בריאות נשים בישראל

גישות חדשות במדיניות ציבורית ובריאות

דיאטניות למען אוכלוסיות מוחלשות

הדרכה לתזה – ד"ר גלית ויינשטיין

הכרה ובקרה הנדסית

השמנה כסוגיה בבריאות הציבור

התנסות בייעוץ סטטיסטי

חקיקה בבריאות הציבור

טלמדיסין - רפואה בעידן הדיגיטאלי

יישומי טיפול קוגניטיבי התנהגותי

יזמות עסקית בביו רפואה

יסודות הכלכלה

יסודות הניהול- מבוא, תיאוריה ודילמות במערכת הבריאות

למידת מכונה: יישום בתחום הבריאות

מבוא לטוקסיקולוגיה

מבוא למחלות תעסוקתיות

מדיניות בריאות הציבור

מדיניות בריאות וסביבה

מודלים ותיאוריות של שינוי

מחלות מדבקות מיוחדות- שחפת, איידס וקוביד 19

ניהול בארגוני הבריאות בישראל

ניהול פיננסי של מערכות בריאות

ניתוח השרדות

סוגיות בבריאות וממשל

סוגיות בטיפול

סמים וחברה

ערביי ישראל: היבטים חברתיים- בריאותיים

פסיכולוגיה ארגונית חברתית במערכת הבריאות

פסיכופתולוגיה

פרקטיקום בקידום בריאות

קבלת החלטות

קידום בריאות במקומות עבודה

קידום בריאות בני נוער

ראיון מוטיבציוני בתזונה

שילוב כלים דיגיטליים בהתערבויות התנהגותיות

שיטות מחקר איכותני ב'

שיטות מחקר מתקדמות לתיזה

שימוש באמצעי בידור- חינוך לצורך העברת מסרים בריאותיים

שינה ובריאות

תיאוריות ומודלים המתארים התנהגות בריאותית

תקשורת סיכונים

תרופות, רגולוציה, סל תרופות, שוק הפארמה בישראל