אוכלוסיות מיוחדות: בריאות הצבא והאוכלוסייה הערבית

אורחות חיים

אי שוויון בבריאות- המציאות אל מול האתגרים הניהוליים בהדבקת הפערים

אפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב

אפדמיולוגיה מהלכה למעשה 

אפידמיולוגיה תזונתית

אפדימילוגיה סביבתית

אתיקה ותאוריות מוסר

ביוסטטיסטיקה ג'

ביוסטטיסטיקה ד'

ביוסטטסטיקה למתקדמים (ב')

בריאות נשים בישראל

גישות חדשות במדיניות ציבורית ובריאות

דיאטניות למען אוכלוסיות מוחלשות

הדרכה לתזה – פרופ' גלית ויינשטיין

הדרכה למבחן גמר

הכרה ובקרה הנדסית

הסדרה משפטית של קבלת החלטות בטיפול

השמנה כסוגיה בבריאות הציבור

התנסות בייעוץ סטטיסטי

זכויות אדם מדיניות ובריאות

חקיקה בבריאות הציבור

חשיבה סטטיסטית

טלמדיסין - רפואה בעידן הדיגיטאלי

יזמות עסקית בביו רפואה

יישומי טיפול קוגניטיבי התנהגותי

יסודות הכלכלה

יסודות הניהול- מבוא, תיאוריה ודילמות במערכת הבריאות

יעדי הפיתוח של האו"ם בראי מדיניות, בריאות וסביבה

ליווי סטטיסטי 

למידת מכונה: יישום בתחום הבריאות

מבוא לטוקסיקולוגיה

מדיניות בריאות הציבור

מודלים ותיאוריות של שינוי

מושגי מפתח בקידום בריאות

מחלות מדבקות מיוחדות- שחפת, איידס וקוביד 19

מחשבות והתנהגויות אובדניות: מבוא ונושאים מתקדמים

ניהול בארגוני הבריאות בישראל

ניהול פיננסי של מערכות בריאות

ניתוח השרדות

סוגיות בבריאות וממשל

סוגיות בדימוי גוף

סוגיות בטיפול

סקירת ספרות שיטתית ומטה-אנליזה 

ערביי ישראל: היבטים חברתיים- בריאותיים

פסיכופתולוגיה

פורום דוקטורנטים

פרקטיקום בקידום בריאות

קבלת החלטות

קידום בריאות במקומות עבודה

קידום בריאות בני נוער

ראיון מוטיבציוני בתזונה

שיטות מחקר מתקדמות לתיזה

שינה ובריאות

תזונה וסרטן

תכנון אסטרטגי לשינוי התנהגות בריאותית

תקשורת סיכונים

תרופות, רגולוציה, סל תרופות, שוק הפארמה בישראל