אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א'-  ד"ר גלית וינשטיין, ד"ר רונית אלמוג

אפידמיולוגיה ושיטות מחקר- פרופ' ליטל קינן בוקר

אפידמיולוגיה למתקדמים

ארגונומיה פיזיקלית

אתגרים ניהוליים וחברתיים בתחלואה כרונית

אתיקה ומשפט בבריאות

ביוסטטיסיטיקה א' - ד"ר גיל הררי

ביוסטטסטיקה מחקרי

גילוי מוקדם של מחלות

דיאטנים למען אוכלוסיות מוחלשות: פיתוח ויישום מודל התערבות

הדרכה לפרויקט גמר- ד"ר רוני אלרן ברק, ד"ר מיה נגב (מדיניות), ד"ר יצחק זיידס, ד"ר גפן קליינשטרן

הדרכה לתזה- פרופ' שירה זלבר שגיא – יום ה', ד"ר מיה נגב

הדרכה לתיזה ופרויקט גמר (לתזונה בלבד) - פרופ' שירה זלבר שגיא

הפרעות אכילה

השפעת מאפיינים חברתיים על בריאות

התמודדות עם מצבי חירום ומגיפות, עקרונות ודוגמאות מהנסיון של ארגון הבריאות העולמי

טיפול קוגניטיבי התנהגותי

כאב כרוני: גישות חדשות למדידה וטיפול

כלכלה פוליטית

כלכלת בריאות מורחב

כתיבה מדעית (מתוקשב)

כתיכת מאמרים

כתיבת דו"ח סטטיסטי רפואי

מבוא לבטיחות וניהול סיכונים

מבוא לבריאות אם וילד

מבוא לבריאות העובד והסביבה

מבוא לבריאות הציבור

מבוא למדיניות ציבורית בבריאות א'

מבוא לסוציולוגיה של הבריאות – קורס השלמה

מבוא לתכנות סטטיסטית

מדיונית חיסונים

מדיניות תזונתית בראיה עכשווית

מושגי מפתח בקידום בריאות

מיומנויות טיפול תזונתי התנהגותי קצר טווח

מדיניות עסקית ושיווק בבריאות

מערכת הבריאות בישראל

מערכת הבריאות בעולם

ניהול מקצועות בריאות

סדנת מחקר בבריאות וסביבה

סוגיות בדימוי גוף

סוציולוגיה של מחלות

סמינר דוקטורנטים

סקירת ספרות שיטתית ומטה-אנליזה 

פרוייקטים בביוסטטיסטיקה

שיטות בגהות תעסוקתית

שיטות מחקר איכותני

תכנון אסטרטגי לשינוי התנהגות בריאותית

תכנון והערכת תוכניות התערבות לקידום בריאות

תקשורת בריאות