אסטרטגיות למניעה וניהול של הפרעות פסיכיאטריות

אפידמיולוגיה ושיטות מחקר א'-  פרופ' גלית וינשטיין, ד"ר רונית אלמוג

אפידמיולוגיה ושיטות מחקר- פרופ' ליטל קינן בוקר

אפידמיולוגיה למתקדמים

ארגונומיה פיזיקלית

אתגרים ניהוליים וחברתיים בתחלואה כרונית

אתיקה ומשפט בבריאות

ביוסטטיסיטיקה א'  - ד"ר גיל הררי

ביוסטטיסטיקה א' למנהל, ניהול וביואתיקה- ד"ר גיל הררי

ביוסטטסטיקה מחקרי

גילוי מוקדם של מחלות

דיאטנים למען אוכלוסיות מוחלשות: פיתוח ויישום מודל התערבות

הדרכה לפרויקט גמר

הדרכה לתזה- פרופ' שירה זלבר שגיא – יום ה', ד"ר מיה נגב

הדרכה לתיזה ופרויקט גמר (לתזונה בלבד) - פרופ' שירה זלבר שגיא

הפרעות אכילה

הפרעות נוירו התפתחותיות

השפעת מאפיינים חברתיים על בריאות

התמכרות מנקודת מבט של בריאות הציבור

טיפול קוגניטיבי התנהגותי

כאב כרוני: גישות חדשות למדידה וטיפול

כלכלה פוליטית

כלכלת בריאות מורחב

כתיבה מדעית (מתוקשב)

כתיכת מאמרים

ליווי סטטיסטי

מבוא לבטיחות וניהול סיכונים

מבוא לבריאות אם וילד

מבוא לבריאות העובד והסביבה

מבוא לבריאות הציבור

מבוא למדיניות ציבורית בבריאות א'

מבוא למחלות תעסוקתיות

מבוא לתכנות סטטיסטית

מדיונית חיסונים

מדיניות תזונתית בראיה עכשווית

מדיניות עסקית ושיווק בבריאות

מדיניות בריאות עירונית   

מדיניות עיר בריאה לכל: אתגרים והזדמנויות

מיומנויות טיפול תזונתי התנהגותי קצר טווח

מערכת הבריאות בישראל

מערכת הבריאות בעולם

ניהול מקצועות בריאות

סביבות מקדמות בריאות ובנות קיימא  

סמינר דוקטורנטים

פרוייקטים בביוסטטיסטיקה

שיטות בגהות תעסוקתית

שיטות מחקר איכותני

שימוש באמצעי בידור- חינוך לצורך העברת מסרים בריאותיים

תאוריות ומודלים המתארים התנהגות בריאותית

תכנון והערכת תוכניות התערבות לקידום בריאות