תכנית התמחותבמינהל מערכות בריאות

ראש תכנית ההתמחות - פרופ' מיה נגב

מערכת הבריאות מהווה את אחת מן המערכות מהגדולות והמורכבות במדינה המודרנית. בישראל, למשל, צורכת המערכת כ- 8% מן התוצר הלאומי ו- 12% מכוח העבודה. משרדי הממשלה, ארגוני הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, מנהלים תקציבים גדולים וכוח אדם ניכר. התהליכים בתחום מוכרים: הוצאה גוברת לבריאות, העמקת הידע והגדלת היכולת הטכנולוגית, הרפואית, ביזור, ותחרות מבוקרת. הללו מחייבים הכשרת כוח אדם ניהולי בעל ראיה כוללת בתחומי הרפואה, הבריאות, המשפט, הניהול והכלכלה.

ההתמחות במינהל מערכות בריאות, שמה דגש על לימוד וחקר תהליכי קבלת החלטות והתווית מדיניות במערכות בריאות ציבוריות, בארץ ובעולם. תלמידי התכנית נחשפים לאופן שבו תחומי שונים - כלכלי, רגולטורי, משפטי, ניהולי, ציבורי, חברתי, אתי וכד' - משפיעים על היכולת לנהל ולשנות את תיפקודן של מערכות בריאות בראיית מאקרו.

 ההתמחות מיועדת לאנשי מחקר משטחי מדעי הבריאות והרווחה המעוניינים לרכוש כלים תיאורטיים ומעשיים, אשר יאפשרו להם להשתלב במערכת הבריאות בישראל ובשלוחותיה השונות, בתפקידים העוסקים בהתווית מדיניות, ארגון וניהול בתחום הבריאות. 

תכנית מינהל מערכות בריאות מתייחסת אל תחום הבריאות כמשאב כבד משקל ורב מימדי: כלכלי, תקציבי, מסחרי, ניהולי וארגוני. כמו כן, התכנית תופסת את התווית מדיניות הבריאות כתהליך מורכב וייחודי, הכוללת תהליכי קבלת החלטות, הקצאת משאבים שבמחסור, ניהול סיכונים וכדומה. כמו כן, ההתייחסות לתחום הבריאות מתבצעת תוך כדי התממשקות לתחומים אחרים כגון, כלכלה, משפט, ניהול, תקשורת, חדשנות, יזמות, טכנולוגיה, ואתיקה. 

קורסי הליבה בתכנית עוסקים בתחומים הבאים:

 • מערכת הבריאות בישראל
 • מערכות בריאות בעולם
 • יסודות הכלכלה
 • כלכלת בריאות
 • מדיניות ציבורית בבריאות (סוגיות יסוד)
 • תקשורת ובריאות
 • ארגונים וניהולם

 אשכולות הבחירה בתכנית כוללים: 

 •  קורסי בחירה בעלי אופי כלכלי
 • קורסי בחירה בעלי אופי ניהולי
 • קורסי בחירה בעלי אופי חברתי
 • קורסי בחירה בעלי אופי יזמי/חדשני

מחקר

 תכנית ההתמחות במינהל מערכות בריאות שמה דגש על טיפוח חוקרים ועבודות מחקר אשר ייתרמו להבנה ולתיאור טובים יותר של המרכיבים השונים בעולם התוכן של התכנית זו.

מחקרים יכולים להיות בעלי אופי כמותי (quantitative) או בעלי אופי איכותני (qualitative), ויכולים להתבסס הן על מחקרים בעלי אופי סטטיסטי עם מופעים ומשתנים מרובים (סקרים, מדגמים וכד'), והן על-ידי ניתוח מעמיק של מקרי חקר (case studies).

 עולם התוכן בו אנו עוסקים כולל בין השאר, מחקר בתחומי כלכלת בריאות, כלכלת תרופות, תהליכי קבלת החלטות והתוויית מדיניות בתחום בריאות, התנהגות ארגונית, ניתוח והשוואת ביצועים פנים וחוץ ארגוניים, ביואתיקה, משפט ובריאות, תקשורת ובריאות, ייזמות וחדשנות בבריאות, וכד'.