תכנית התמחותבבריאות סביבתית וגהות תעסוקתית

ראש תכנית ההתמחות - ד"ר יונה אמסטר

תכנית ההתמחות תכשיר אנשי בריאות הצבור בתחום של בריאות סביבתית ובריאות העובד, זאת במטרה להכשיר כוח אדם מקצועי, הבא מרקעים שונים, כנאמני בריאות האוכלוסייה בכל הקשור לפגיעה באיכות הסביבה או עקב תנאי התעסוקה של אוכלוסיות עובדים שונות. הגישה הכללית להקניית ידע בתחומים אלו תהיה מושתתת על הערכה והבנה אפידמיולוגית של בעיות (אקטואליות) בתחום בריאות הסביבה והעובד, תוך הדגשת מנגנונים ודרכי מניעה.

ההוראה תינתן ע"י צוות מורים בעלי התמחות בכל אחת מן הנושאים העיקריים (אפידמיולוגיה סביבתית, איכות אויר, מים, קרקע, טפול בשפכים, הכרת סיכונים סביבתיים והערכתם, עקרונות בריאות העובד, מחלות מקצוע/ תעסוקתיות, תקינה, בטיחות וגהות).

מערך הלימודים בנוי משלושה מקבצים - מקבץ קורסי חובה של ביה"ס לבריאות הציבור (קורסי יסוד), מקבץ קורסי חובה למגמה ומקבץ קורסי בחירה המותאמים לנושאי העניין המיוחדים של הסטודנט. מערך הלימודים בנוי משני מסלולים - מסלול ללא תזה ומסלול עם תזה. לרשותם של הסטודנטים שבוחרים מסלול עם תיזה, מגוון נושאים של השפעות סביבתיות על בריאות האוכלוסייה עם אפשרות גישה למסדי נתונים שונים.

הצפי הוא שבוגרי המגמה יקלטו במגוון מקומות שבהם נדרש ידע מקצועי כזה, כגון - רשויות מקומיות, אגודי ערים ותעשיה, משרדי ממשלה, חברות כלכליות, שרותי בריאות, מערכות בריאות ותקינה.