תכנית התמחותבמנהל מערכות בריאות

ראש תכנית ההתמחות - פרופ' מיה נגב

מערכת הבריאות מהווה את אחת מן המערכות מהגדולות והמורכבות במדינה המודרנית. בישראל, למשל, צורכת המערכת כ- 8% מן התוצר הלאומי ו- 12% מכוח העבודה. משרדי הממשלה, ארגוני הבריאות, קופות החולים ובתי החולים, מנהלים תקציבים גדולים וכוח אדם ניכר. התהליכים בתחום מוכרים: הוצאה גוברת לבריאות, העמקת הידע והגדלת היכולת הטכנולוגית, הרפואית, ביזור, ותחרות מבוקרת. הללו מחייבים הכשרת כוח אדם ניהולי בעל ראיה כוללת בתחומי הרפואה, הבריאות, המשפט, הניהול והכלכלה.

ההתמחות במינהל מערכות בריאות שמה דגש על לימוד וחקר תהליכי קבלת החלטות והתווית מדיניות במערכות בריאות ציבוריות, בארץ ובעולם.

תלמידי ההתמחות נחשפים לאופן שבו תחומים שונים - כלכלי, רגולטורי, משפטי, ניהולי, ציבורי, חברתי, אתי וכד' - משפיעים על היכולת לנהל ולשפר את תפקודן של מערכות בריאות בראיית מאקרו.

ההתמחות מיועדת לעובדי מערכת הבריאות ולמעוניינים להתמחות בתחומי מדעי החברה ובריאות הציבור, המעוניינים לרכוש כלים תיאורטיים ומעשיים, אשר יאפשרו להם להשתלב ולהתקדם במערכת הבריאות בישראל ובשלוחותיה השונות בתפקידים העוסקים בהתווית ויישום מדיניות, ארגון וניהול.