ההרשמה לשנה"ל תשפ"ד פתוחה!

בשנה"ל תשפ"ד 30% מהלימודים יתקיימו בזום

 • חוברת מידע למועמד חדש
 • לוח שנה אקדמי תשפ"ד
 • מערכת שעות לשנה א'
 • מערכת שעות לשנה ב'
 • חוברת הנחיות לתלמיד
 • מכתב לסטודנטים - רישום אינטרנטי למערכת הלימודים
 • זמנים לשינוי מערכת לאחר רישום
 • הנחיות להוצאת תדפיס מערכת שיעורים דרך פורטל הסטודנטים
 • סילבוסים - סמסטר א'
 • סילבוסים - סמסטר ב'
 • סילבוסים - סמסטר קיץ
 • יום אוריינטציה תשפ"ד
 • הדרכת ספריה
 • איגרת לסטודנטים
 • שנתון
 • הסדרי חניה- טופס התחייבות לקבלת תו חנייה