אוכלוסיות מיוחדות: בריאות הצבא והאוכלוסייה הערבית

אפידמיולוגיה סביבתית

אפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם

אפידמיולוגיה של מחלות ממאירות

ארגונים וניהולם

אתגרים ניהוליים וחברתיים בתחלואה כרונית

אתיקה ומשפט בבריאות

ביוסטטיסטיקה ב' מנהל מגמות אחרות

בריאות נשים בישראל

גילוי מוקדם של מחלות

דילמות עכשוויות בבריאות אם וילד

הדרכה לתזה- דר נגב

הערכת טכנולוגיות רפואיות

הפעלה והערכה של תכניות קידום בריאות

השפעת מאפיינים חברתיים על בריאות

חשבונאות

טיפול התנהגותי קוגניטיבי והתנהגות אכילה חלק ב

טיפול ממוקד בהפרעות אכילה - CBT

טיפול נרטיבי והיבטים רב תרבותיים

יסודות הכלכלה

יסודות קידום בריאות

כתיבת מאמרים

מבוא לבריאות הסביבה

מבוא לטוקסיקולוגיה

מבוא למדיניות ציבורית בבריאות ב'

מדיניות בריאות הציבור

מדיניות בריאות וסביבה

מדיניות עסקית ושיווק בבריאות

מדיניות תזונתית

מודלים ותיאוריות של שינוי

מניעת נפילה בטיפול תזונתי

מערכות בריאות בעולם

מערכת הרפואה בקהילה

ניהול וניצול של נכסי ידע וזכויות קניין רוחני

ניהול מקצועות בריאות

סוגיות בטיפול

סוגיות ודילמות בניהול ארגוני בריאות

סוציולוגיה של מחלות

פיענוח נתונים אפידמיולוגיים - ד"ר אור דר' דובנוב דר' אלמוג דר' זלבר שגיא פרופ' ברחנא

פרקים נבחרים ויישומיים בבריאות הציבור בישראל

קבלת החלטות בתנאי אי וודאות

קידום בריאות במקומות עבודה

קידום בריאות המתבגר

שיטות מחקר  ניהול ומנהל   שאר מגמות

שיטות מחקר מתקדמות לתיזה

שיטות ראיון

שימוש באמצעי בידור-חינוך לצורך העברת מסרים בריאותיים

שימוש בתוכנות אפידמיולוגיות 

תיאוריות של אישיות

תקשורת בריאות