תכנית התמחותבבריאות הקהילה

ראש תכנית ההתמחות - ד"ר גפן קליינשטרן

מהן  חובותיה של המדינה כלפי בריאות הציבור ומה הן  גבולות סמכויותיה? מהם הכללים שאמורים להנחות את קביעת והפעלת מדיניות בריאות הציבור בישראל? כיצד מחליטים על הפעלתן של תוכניות התערבות או סקר? מה הן מטרותיה של רפואת הקהילה וכיצד ניתן להשיגן באופן המיטבי? האם המדינה יכולה לחייב אדם להימצא בבידוד? להתחסן? לעטות מסכה?

שאלות אלו ואחרות נידונות ומקבלות מענה במסגרת תוכנית הלימודים בבריאות הקהילה.

ההתמחות מספקת לתלמידיה כלים להבנת שירותי הבריאות בקהילה, להפעלתם ולפיתוחם, תוך התמקדות בתחומים שלהלן: מדיניות בריאות הציבור ברמה העולמית, הלאומית והמקומית, מדיניות חיסונים, ניטור מצבי בריאות ומחלה, בריאות האם והילד, מחלות מדבקות והיבטים אתיים וחוקיים של בריאות הציבור.