תכנית התמחותבבריאות הקהילה

ראש תכנית ההתמחות - ד"ר גפן קליינשטרן

תכנית ההתמחות עוסקת בבריאות הציבור בתחומים של מדיניות בריאות הציבור ברמת העולמית, הלאומית והמקומית, מדיניות חיסונים, ניטור מצבי בריאות ומחלה, פיקוח על שירותי בריאות, בריאות האם והילד, מחלות מין, שחפת ואיידס, בריאות הסביבה, גנטיקה קהלתית והיבטים חוקיים של בריאות הציבור.  התמחות זו מספקת לתלמידיה כלים להבנת שירותי הבריאות בקהילה, להפעלתם ולפיתוחם