שם הקורס: דיאטניות למען אוכלוסיות מוחלשות

שם המרצה: ד"ר רוני אלרן- ברק

מספר קורס: 286.4831

הסטודנט ילמד על הקשיים והאתגרים התזונתיים המאפיינים אוכלוסיות מוחלשות בארץ ובעולם. דגש יושם על האוכלוסיות הבאות: קשישים, אנשים החיים בעוני, נפגעי נפש.

הסטודנטֿ ייחשף למודלים של שינוי ולתוכניות התערבות הקיימות בארץ ובעולם להשגת שינוי תזונתי ושינוי בהרגלי בריאות בקרב אוכלוסיות מוחלשות.

הסטודנט יתכנן ויבצע תוכנית התערבות לביצוע שינוי תזונתי בקרב אוכלוסייה מוחלשת (לדוגמא – התערבות קבוצתית לשיפור תזונה והתנהגויות בריאות בקרב נפגעי נפש במועדון חברתי של עמותת אנוש).