שם הקורס: ביו-סטטיסטיקה מחקרי

מרצה: ד"ר ניצה ברקן

מספר קורס: 286.4105

מטרות הקורס: הקניית ידע בעיבוד נתוני מחקר אמפירי.

יכולת לבצע עיבודים סטטיסטיים בתוכנת SPSS.

'סלילת דרך' להבנת הפרקים הסטטיסטיים במאמרים אקדמיים.