שם הקורס: אפידמיולוגיה תזונתית

מרצה: פרופ' שירה זלבר שגיא

מספר קורס: 286.4812

 

הכרת מקומה של התזונה בעבר, בהווה ובעתיד וחשיבותה בקידום בריאות ובמניעת מחלות המאה ה- 10. סקירת שיטות להערכת צריכה תזונתית על יתרונותיהן וחסרונותיהן ודרכים לתקפן. הכרת הקשיים הכרוכים בביצוע מחקר הבודק קשר בין תזונה ותוצאים בריאותיים, בפרשנות של ממצאי המחקר וביכולת לדון בקשר סיבתי ודרכי התמודדות. הבנת המסלול המחקרי לבניית המלצות תזונתיות מבוססות ריאיות. לימוד קריאה ביקורתית של מחקרים באפידמיולוגיה של התזונה תוך הדגמה על מחקרים בנושאים שונים כהשמנה, סוכרת, כבד שומני לא אלכוהולי ומחלות לב. דיון מעמיק וביקורתי בנושא ההשמנה ובנושאים נוספים דוגמת משקאות קלים. דיון פתוח בכיתה בנושאים שונים מעולם התזונה.