שם הקורס: מחשבות והתנהגויות אובדניות: מבוא ונושאים מתקדמים

מרצה: פרופ' סטיבן לוין

מספר קורס: 286.4185

מטרת קורס זה הינה להכיר לסטודנטים את תחום המחקר הנוגע באובדנות. אובדנות מורכבת מרכיבים קוגניטיביים (למשל, מחשבות אובדניות) והתנהגותיים (למשל, ניסיונות התאבדות). קורס זה בוחן באופן ביקורתי את ההיבטים הבאים (1) ההיסטוריה של אובדנות והגדרותיה; (2) עיצוב מערך מחקר בתחום; (3) אפידמיולוגיה; (3) גורמי סיכון; (4) אסטרטגיות מניעה; ו (5) סוגיות חדשות שעולות בתחום.