שם הקורס: אורחות חיים

מרצה: פרופ' רונית אנדוולט

מספר קורס: 286.4350

 

 

הבנת החשיבות של התזונה הפעילות הגופנית ומניעת העישון מבחינת בריאות הציבור ובריאות הפרט במהלך החיים ובמצבי מחלה שונים. הקניית כלים לניתוח צרכי הפעילות הגופנית והתזונה באוכלוסיות השונות. הכרת דרכים, שיטות ותכניות לביצוע פעילות גופנית ותזונה נבונה ומניעת עישון. לימוד דרכים למדידה, הערכה ומעקב אחרי פעילות גופנית הערכה תזונתית ומניעת עישון.