שם הקורס: הדרכה למבחן גמר

מרצה: פרופ' מיה נגב

מספר קורס: 286.4010

מטרת הקורס: מטרת קורס זה הינה להכיר את מבנה המבחן ואת החומר למבחן.

תפוקות למידה: הכרת מבנה מבחן הגמר, החומר למבחן, סוג השאלות והמלצות להכנה למבחן.

מבנה הקורס: שיעור מתוקשב, ללא מפגשים בכיתה. כל החומרים יהיו זמינים באתר הקורס במודל באופן א-סינכרוני. יתקיימו מפגשים שיתואמו מראש למענה על שאלות.