שם הקורס: מחלות מדבקות: קוביד 19, שחפת ואיידס

שם המרצה: ד"ר סוניה חביב

מספר הקורס: 286.4263

מטרות הקורס

בשנתיים האחרונות חווה האנושות מגפה מתעוררת חדשה כלל עולמית, קוביד 19  הפוגעת בכלל מגזרי האוכלוסייה.

במקביל, ממשיך הצבור ומערכות הבריאות בעולם להתמודד עם המחלות הידועות שחפת ואיידס הנחשבות, מאידך, ל- emerging infectious diseases הפוגעות בעיקר באוכלוסיות שוליים בחברה.

בקורס זה נלמד על מאפייני המחלות הנ"ל והשלכותיהן על הבריאות הפיזית, החברתית והנפשית של הפרט והחברה. כמו כן נדון באתגרים העומדים בפני מערכות הבריאות להתמודדות במחלות המתעוררות הללו ברמת הקהילה על מנת למגרם.