שם הקורס: יסודות הכלכלה

מרצה: ד"ר צביקה וינר

מספר קורס: 286.4400

 

מטרות הקורס:

 מטרת הקורס הינה להקנות הבנה בסיסית של הסביבה הכלכלית, כולל התנהגותם של השחקנים במשק. בצד הביקוש נעסוק בצרכנים, בצד ההיצע נעסוק ביצרנים וכן בעקרונות החיכוך ביניהם, במסגרת השוק. כמו כן נעסוק במנגנוני הרגולציה ושיווי המשקל בשווקים השונים, ברגישות השוק התחרותי לשינויים החלים במשק והשפעתם על חיינו.

בנוסף, הקורס דן בבעיות יסוד כמו גבול האפשרויות העומדות בפני המשק, מושגי העלות האלטרנטיבית והיתרון היחסי. חלקו האחרון של הקורס יוקדש לבעיות פיקוח ותמריץ בכלכלה ומבנים ארגוניים שונים המושפעים מבעיות אלו.

הקורס, כולו, יועבר עם זיקה ודוגמאות למערכות בריאות, במיוחד במדינת ישראל.