שם הקורס:  אי שוויון בבריאות- המציאות אל מול האתגרים הניהוליים בהדבקת הפערים

שם המרצה: פרופ' מיכאל (מיקי) שרף

מס' קורס: 286.4424

הקורס יעסוק בהבנת ההיבטים החברתיים והתרבותיים כרקע לאי שוויון בבריאות, יתאר את תמונת המצב בהיבטים בינלאומיים ויעסוק בעיקר בתמונת המצב בישראל בהיבטים שונים תוך הצבת האתגרים הניהוליים בטפול בסוגיה חשובה זו ברמה הלאומית, ברמת משרד הבריאות וברמת נותני השירותים