שם הקורס: ניהול פיננסי

מרצה: פרופ' אביעד טור-סיני

מספר קורס: 286.4445

מטרות הקורס:

בעשורים האחרונים הולך וגובר הצורך של העוסקים במלאכת הניהול במערכת הבריאות להכיר מושגים בסיסיים בתורת המימון, ניתוחי השקעות ולפרש מידע פיננסי חשבונאי, בדגש על הכרת דוחות כספיים. במסגרת הקורס תערך חשיפה של הנושאים העיקריים בדוחות הכספיים של חברות וארגונים במערכות הבריאות, וייבחנו שורת היבטי ניהול ותפעול הקשורים לדרך התמודדות דרגי הניהול בבתי החולים או קופות החולים עם סוגיות בנושאי תמחור, תקצוב וניהול יעיל של ההוצאות התקציביות השונות.