שם הקורס: ביו-סטטיסטיקה

מרצה: ד"ר גיל הררי

מספר קורס: 286.4101

 

מטרות ונושאי הקורס: 

ניהול מידע - Data Management

סטטיסטיקה יישומית

הצגה של תוצאות