שם הקורס: קבלת החלטות 

מרצה: פרופ' אביעד טור-סיני

מספר קורס: 286.4433

קבלת החלטות הינה חלק חשוב בניהול ארגונים ככלל ובניהול ארגונים בתחום הבריאות בפרט. מטרת הקורס הינה להקנות את הרקע התיאורטי והמעשי של תהליך קבלת ההחלטות, בדגש על דוגמאות מתחום מערכת הבריאות. במסגרת הקורס נלמד להשתמש בתורת קבלת ההחלטות הרציונלית, המאפיינת החלטות ניהוליות ורפואיות, נעשה שימוש בכלים לביצוע קבלת החלטות כדוגמת עצי החלטה, ונבחן את הפסיכולוגיה של קבלת ההחלטות בתחום הרפואה. במסגרת הקורס ייבחנו שורת מקרים מתחום מערכת הבריאות, וננתח את דרך קבלת ההחלטות ביחס אליהם.