שם הקורס: ניהול מקצועות בריאות

מרצה: פרופ' רונית אנדוולט

מספר קורס: 286.4421

 

במהלך הקורס יסקרו המקצועות השייכים לתחום, וננסה לענות על מספר שאלות מפתח השייכות לתחום. נראה את המשותף והשונה בין המקצוועת השונים ונלמד כיצד ניתן הלקים מרפאה ייחודית. תינתן נקודת מבט היסטורית, כיצד נוצרו המקצועות השונים, השונות בעולם בתחומים אלו, מקומם בעולם הרפואה.