שם הקורס: מדיניות עיר בריאה לכל: אתגרים והזדמנויות

מרצה: ד"ר מיקה מורן

מספר קורס: 286.4175

ערים בריאות מספקות הזדמנויות לאורח חיים בריא לכולם/ן, ובייחוד עבור אוכלוסיות שאין להן גישה למקורות אחרים לקידום בריאות, אולם השפעת הסביבה על הבריאות משתנה במעגל החיים כמו גם בקרב קבוצות אוכלוסיה שונות. קורס זה מספק סקירה מעמיקה של של מחקרים מבוססי-ראיות (evidence-based research) ואמצעי מדיניות המבוססים על נוהג מיטבי (best practice policies) ליצירת ערים בריאות עבור אוכלוסיות שונות הנבדלות לפי גיל, מין ומאפיינים דמוגרפיים שונים. דגש מיוחד יינתן להליכתיות ולתחבורה פעילה. כמו כן, הקורס סוקר אתה הפוטנציאל של מדיניות עיר בריאה כאסטרטגיה לצמצום פערים בבריאות (The equigenesis hypothesis).