שם הקורס: אחריות טיפולית וניהול סיכונים

שם המרצה: ד"ר עו"ד שלי קמין פרידמן

מספר הקורס: 286.4654

קורס זה יעסוק באחריות המשפטית של המטפלים בתחום הבריאות, ובעקרונות ניהול סיכונים ברפואה ברמת אנשי הצוות המטפלים וברמה הארגונית. הסוגיות שיבחנו הינן בין היתר חשיבותה של הרשומה הרפואית, סודיות המידע הרפואי והתפתחות הדרישה להסכמה מדעת. הדיון ייערך בראיה רחבה ויבחן את הממשק בין ניהול סיכונים במקרה קליני ספציפי לבין השלכותיו על מדיניות בריאות ציבורית.