שם הקורס: ערביי ישראל: היבטים חברתיים-בריאותיים

שם המרצה: ד"ר חאתם חמוד

מספר הקורס: 286.4987

מטרות הקורס:

בחינת היבטים בריאותיים וחברתיים בקרב ערביי ישראל תוך מתן כלים להתמודדות ובניית תוכניות התערבות. ע"י: הצגת סוגיות נבחרות בתחומי החברה ,הבריאות,היבטים ומאפייניים בריאותיים, יחסי הגומלין בבריאות בין החברה הערבית למערכת הבריאות הישראלית, השוואה לבריאות האוכלוסיה היהודית בישראל, מאפייני אי שוויון בבריאות, מגמות קידום בריאות ורפואה מונעת.