שם הקורס: אתיקה ומשפט בבריאות

מרצה: ד"ר מאיה פלד רז

מספר קורס: 286.4438

 

מטרת הקורס לאפשר היכרות עם תיאוריות יסוד בתחום האתיקה ועקרונות יסוד מקובלים באתיקה הרפואית, כמו גם עם עקרונות המשפט בישראל ועיקרי חקיקת הבריאות בה. במהלך הקורס יופגשו הסטודנטים עם קודים אתיים ומקורות משפטיים מרכזיים בתחום המשפט הרפואי בישראל, יידונו החוקים הרלוונטיים השונים, כמו גם פסיקה מרכזית, הכל תוך בחינה ביקורתית של הממשק בין מערכת המשפט ומערכת הבריאות.