שם הקורס: אינפורמטיקה רפואית

מרצה: ד"ר ירון דנקמפ

מספר קורס: 286.4437

תחום האינפורמטיקה הרפואית מתפתח בקצב מהיר בשנים האחרונות.התחום עוסק באחסון, אחזור, שיתוף, ושימוש אופטימלי בנתונים, מידע וידע רפואיים לפתרון בעיות ולתמיכה בקבלת החלטות ניהוליות וקליניות בארגוני הבריאות. 'התחום משלב ידע ממספר מקצועות: רפואה וביולוגיה, מערכות מידע, מחשבים, כלכלה ניהול וקבלת החלטות,סטטיסטיקה ואפידמיולוגיה ועוד.

מטרות הקורס: 

 הכרה והבנה של מכלול נושאים הנוגעים לתחום בכלל, ובהיבטים של איכות, בטיחות ויעילות תהליכים קליניים וניהוליים במערכת הבריאות בפרט.הקניית תובנות וכלים לפיתוח ושימוש מושכל במערכות מידע רפואיות ולמחקר בתחום.