שם הקורס: כלכלת בריאות מורחב

מרצה: מר אבשלום וקנין

מספר קורס: 286.4412

 

הקורס דן ביישום הכלים והעקרונות הכלכליים להבנה ולפתרון בעיות בשוק הבריאות. מטרות הקורס הן:
*להעמיק בהבנת גישות ותאוריות כלכליות הרלוונטיות לשוק הבריאות;
*לתאר את שוק הבריאות מהיבטים של מימון, היצע וביקוש;
*לזהות את הגורמים הכלכליים בהתפתחות המדיניות לגבי שירותי הבריאות.
הקורס ישלב בין התיאוריה הכלכלית לנתונים כספיים ואחרים ממערכות בריאות בארץ ובעולם.