שם הקורס: מבוא למדיניות ציבורית בבריאות א' 

מרצה: פרופ' מיה נגב

מספר קורס: 286.4402

 

מדיניות בריאות מתייחסת להחלטות, לתכניות ולמעשים שמטרתם להגשים יעדים מוגדרים בתחום בריאות הציבור והפרט בחברה נתונה. המדיניות הציבורית בתחום הבריאות משקפת את מחויבותה של המדינה לבריאות אזרחיה, מסדירה את התחרות ושיתופי הפעולה בין שחקני המערכת השונים, ומתווה את חלוקת המשאבים.