שם הקורס: מערכת הבריאות בישראל

מרצה: ד"ר ארז און

מספר קורס: 286.4440

 

מטרות הקורס:

להקנות ידע על מערכת הבריאות בישראל: מבנה, עקרונות הפעלה, שחקנים ראשיים ויחסי הגומלין בניהם. מגמות במערכת הבריאות והשוואה למערכות בריאות במדינות אחרות