שם הקורס: יסודות הניהול – מבוא, תאוריה ודילמות במערכת הבריאות

מרצה: פרופ' מאיר פוגטש

מספר קורס: 286.4422

תחום הניהול כמקצוע הולך וצובר תאוצה במהלך העשורים האחרונים. בארגונים רבים קיימת הבנה כי איכות ומקצועיות הניהול מהווה גורם מרכזי בהצלחתו או בכשלונו של הארגון. גם בעולם הבריאות, במיוחד לאור מגפת הקורונה, לימוד תחום הניהול כמקצוע ויישומו בשטח, הופכת להיות נדבך מרכזי באופן שבו ארגוני בריאות פועלים עלמנת ליישם את יעדייהם.

באותה נשימה, יש גם להבין שתחום הניהול אינו "מדע" אלא יותר בבחינת ארגז כלים נרכש של מודלים, תהליכים, מצבים, ושיטות, אשר עשויים לסייע רבות למנהלים בארגון. על כן יש טעם בסקירת רוחבית של עולם הניהול על-מנת לאפשר לתלמידי מגמת ניהול מערכות בריאות להחשף למושגים שונים ולדון בהם במהלך הקורס.