שם הקורס: חדשנות טכנולוגית ברפואה

שם המרצה: ד"ר שמואל קלנג

מספר הקורס: 286.4665 

תיאור הקורס:

הקורס יעסוק בנושאים הבאים:  1. סוגי התרופות הביולוגיות  2. רגולציה של תרופות ביולוגיות 3. אימונותרפיה - הגדרה ומנגנוני פעולה 4. סוגי אימונותרפיה 5. שימושים ברפואה של תרופות ביולוגיות במחלות השונות 6. סרטן ואימונוטרפיה (תרופות +CAR-T) 7. דיאגנוסטיקה של בדיקות לסרטן- רגישות , ספציפיות, PPV, פרדיקציה פרוגנוסטיקה. 8. ביופסיות נוזליות 9. תרגיל סיכום/ סדנה/הרצאה של הסטודנטים בכיתה.