שם הקורס: תרגול גופני בילדים בבריאות ובחולי סמנריון (א+ב)

מרצה: פרופ' ברקת פלק

מספר קורס: 295.5300 + 295.5301

The course  will examine the following areas:

    1. The responses to exercise and training among healthy children, with an emphasis on the physiological response.
    2. The effect that normal growth and development may have on the responses to exercise and vice versa in healthy children.
    3. The role of physical activity, exercise and training among children with disorders and chronic illnesses.