שם הקורס: גילוי מוקדם של מחלות

מרצה: ד"ר רונית אלמוג

מספר קורס: 286.4535

 

מהו גילוי מוקדם? השואה לאבחון רגיל של מחלות ולצורות מניעה אחרות, שינוי מהלך טבעי של מחלה. הכרת העקרונות של בחירת מחלות ואוכלוסיות המתאימות לגילוי מוקדם, משמעות אבחון יתר בגילוי מוקדם. בחינת טכנולוגיות שונות לגילוי מוקדם: קריטריונים להערכה ובחירה. הערכת תועלת ונזק בבדיקות לגילוי מוקדם של מחלות- הכרת מדדי תוצאה נפוצים, סוגי מחקרים והטיות נפוצות. שיטות מרכזיות להערכת עלות תועלת של בדיקות לגילוי מוקדם. תהליכי קבלת החלטות וקביעת מדיניות לגילוי מוקדם. הפעלת תוכניות לגילוי מוקדם באוכלוסיה:, תכנון, הטמעה ותהליכי בקרת איכות. אספקטים התנהגותיים ואתיים של גילוי מוקדם, התגברות על מחסומים וקידום הענות. השפעת התקשורת על הענות האוכלוסייה. הכרה ובחינה של טכנולוגיות מרכזיות נבחרות המצויות כיום בשימוש בקרב תת אוכלוסיות שונות לגילוי מוקדם של מחלות שונות– סרטן, מחלות מטבוליות, מומים, מחלות זיהומיות, ליקויים קוגניטיביים וחושיים, מחלות קרדיווסקולריות וסריקה לגורמי סיכון גנטיים, מטבוליים ואחרים.