שם הקורס: אפדימיולוגיה סביבתית-שיטות GIS

מרצה: ד"ר יהונתן דובנוב

מספר קורס: 286.4963

 

להקנות הבנה ויכולת בנושאים הבאים: שיטות להערכת החשיפה לגורמי סיכון סביבתיים, איסוף נתונים, סוגי מחקר אפידמיולוגים-סביבתיים, בעיות מתודולוגית בפענוח נתוני תחלואה ותמותה והערכת קשר האפשרי עם גורמי סיכון סביבתיים, הכרת שימוש בפענוח מרחבי והערכת סיכון בריאותי.