שם הקורס: מדיניות חיסונים

מרצה: פרופ' שמואל רשפון

מספר קורס: 286.4250

 

מטרות הקורס: הכרת עקרונות חיסון הפרט וחיסון אוכלוסיות. פיתוח חיסונים. תהליכי הכללת חיסונים בתכניות השגרה של גיל הילדות. תכנית חיסוני השגרה של גיל הילדות בישראל: עבר, הווה ועתיד. חיסון מבוגרים. חיסון עובדי מערכת הבריאות וחיסון היוצאים לחו"ל.  היבטים אתיים וחוקיים של חיסונים.