שם הקורס: יסודות ויישומים של ניסויים קליניים

מרצה: פרופ' סטיבן לוין

מספר קורס: 286.4658

תיאור הקורס:

הקורס הנוכחי יכיר את הסטודנטים עם (1) השיקולים הבסיסיים מאחורי תכנון ניסויים קליניים, (2) אתגרים של תוקף בניסויים קליניים, ו-(3) דוגמאות לניסויים קליניים במסגרות רפואיות. עד סוף הקורס, הסטודנטים (1) יכירו את הרקע לניסויים קליניים, (2) יהיו מסוגלים להעריך את התכנון והיישום של ניסוי קליני באופן ביקורתי, (3) יבינו את האתגרים לתוקף של הניסויים הקליניים, (4) יתמצאו ביישומים של ניסויים קליניים במספר תחומים.