שם הקורס: מבוא למחלות תעסוקתיות

שם המרצה: ד"ר אלון פרץ

מספר הקורס: 286.4550

מטרות הקורס:

להכיר כיצד להגדיר, לזהות, לאבחן, לסקור ולטפל במחלות תעסוקתיות.

להכיר את הגישות השונות שמתייחסות להגדרה של מחלה תעסוקתית, בהיבט הביולוגי, הקליני והמשפטי.

להכיר את המערכות הרגולטוריות הקשורות בתחלואה תעסוקתית.