שם הקורס: אפידמיולוגיה ושיטות מחקר ב'

מרצים: ד"ר רולא חמוד וד"ר גפן קליינשטרן

מספר קורס: 286.4150

מטרות הקורס: 

הקניית ידע מעמיק של יסודות האפידמיולוגיה ולימוד הכלים המשמשים לתיאור מצבי בריאות וחולי באוכלוסייה.

היכרות עם סוגי המניעה השונים בבריאות הציבור.

תפיסת הסיבתיות במחקר אפידמיולוגי.

רכישת כלים בסיסיים לצורך תכנון וביצוע מחקר אפידמיולוגי בתחום הרפואה הקהילתית ובריאות הציבור.

זיהוי סוגי מחקרים המשמשים בתחום בריאות הציבור והכרת העקרונות של ביצוע מחקרים מסוג זה.

תרגול מעשי.