שם הקורס: מבוא לבטיחות וניהול סיכונים

מרצה: ד"ר דיאנה בלנק-פורת

מספר קורס: 286.4962

 

 בטיחות בעבודה ושימור בריאות העובדים הם כלכלי ומוסרי למנהלי החברה ולחברה כולה. הוא נחשב

 כיום תחום רב-מקצועי עם ממשק לתחום הגיהות וקידום הבריאות בעבודה. קורס זה נועד לספק

 מידע, גישות וכלים עדכניים לזיהוי גורמי סיכון בסביבת העבודה, לנתח אותם במטרה להעריך את

 חומרתם ומשמעותם ולגבש תכנית התערבות רב-ערוצית ומבוססת-ראיות למזער סיכונים קיימים

 למנוע סיכונים עתידיים. נכיר את החקיקה הבטיחותית בישראל, דרכי יישומה ואתגריה.  נתרגל

 קריאה ביקורתית של הספרות הבטיחות בעבודה. בנוסף, נכיר מקרוב בטיחות בעבודה דרך הרגליים

 בסיור במקום עבודה.