שם הקורס: ארגונומיה פיזיקלית

מרצה: ד"ר יוהנה גייגר

מספר קורס: 286.4923

 

מטרות הקורס:

 היכרות עם מושגי יסוד בארגונומיה פיזיקלית

הקניית שיטות בתצפית מובנית על עבודה

הקניית יכולת לזיהוי ראשוני של גורמי סיכון ארגונומיים ותיעדוף הטיפול

היכרות עם כיוונים לפתרון בעיות ושיטות ארגונומיות